top of page
  • Marta Dušková

Návrhy na Cenu Makropulos je možné zasílat do 2. září

Cena Makropulos je udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu, který řeší zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Cena není určena pro fyzické osoby, může být udělena městu, obci či nestátní neziskové organizaci.Návrhy na udělení Ceny Makropulos za rok 2022 je možné zasílat písemně do 2. září na adresu Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotní péče, Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2. Rovněž je možné využít datovou schránku MZ: pv8aaxd.


Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek udělí u příležitosti Mezinárodního dne seniorů Cenu Makropulos 2022. Slavnostní předání ceny je plánováno na 5. října 2022 v refektáři budovy starého kláštera Emauzského opatství. Součástí slavnostního předání Ceny Makropulos bude hudební vystoupení houslového virtuosa Jaroslava Svěceného.


Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka. V posledních desetiletích se prodlužuje délka života a lidé se dožívají vyššího věku v souvislosti se zkvalitněním zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů. Poselstvím hry může být i to, že nestačí jen přidat léta životu, ale záleží i na kvalitě přidaných let. A právě projekty související se zkvalitněním života seniorů by měly být nominovány na Cenu Makropulos.


10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page