top of page
  • Marta Dušková

Návrhy na udělení ocenění ministra zdravotnictví je možné podávat do 16. října

Již byly vyhlášeny nominace pro rok 2023 na Cenu ministra zdravotnictví. Jedná se o Cenu ministra zdravotnictví ve prospěch osob se zdravotním postižením a o Cenu ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče, která je každý rok udělována při příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením.Ceny budou předány 3. prosince. na slavnostním večeru, pořádaném ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, ve Španělském sále Pražského hradu.


Návrhy na udělení ocenění mohou podávat fyzické i právnické osoby pouze písemně do 16. října na adresu Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotní péče – oddělení zdravotní péče, Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2. Návrhy je možné zaslat i prostřednictvím datové schránky MZ ČR: pv8aaxd.


Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením získává osobnost, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v České republice.


Cena ministra zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče je udělována osobnosti k ohodnocení odborných zásluh v oblasti zdravotně sociální péče určené osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním v České republice.


9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page