top of page
  • Marta Dušková

Nabídka studia ve Francii je určena pro žáky 9. tříd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo informaci o možnosti studia ve Francii pro žáky 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s dobrou znalostí francouzštiny.Přihlášky ke studiu na francouzských lyceích v Dijonu a Nimes jsou otevřeny do pátku 12. února. Studium je tříleté a zakončené maturitou. Výuka češtiny je povinnou součástí studia a je ukončena povinnou zkouškou, ubytování a strava jsou z velké části hrazeny ze stipendia.


Dijonská sekce je smíšená, chlapci i dívky, nimeská sekce je pouze dívčí.

Uchazeč musí splňovat tyto podmínky:

  • Být žákem 9. ročníku základní školy či 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) zapsaných v rejstříku škol MŠMT

  • Mít českou státní příslušnost nebo trvalý pobyt v České republice

  • Mít dobrou znalost francouzského jazyka (úroveň B1)

  • Studovat další cizí jazyk (angličtina, němčina, španělština)

  • Dosáhnout v posledním klasifikačním období celkového průměrného prospěchu do 1,8 (přičemž známka z francouzského jazyka a matematiky nebude horší než 2 - chvalitebně)

V polovině března se uskuteční písemný test z francouzštiny, který obsahuje porozumění textu a slohové cvičení. V polovině dubna či začátkem května se koná pohovor před komisí.


Akademická informační agentura zajišťuje konzultační činnost pro uchazeče a na výběrovém řízení spolupracuje.


Všechny informace jsou zveřejněny ZDE.

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page