top of page
  • Marta Dušková

Navrhněte své kandidáty na Cenu města Neratovice 2023

Obyvatelé města Neratovice mohou podávat návrhy na Cenu města Neratovice 2023 do 28. února 2023. Cenu města může obdržet kdokoliv bez rozdílu věku či vzdělání, kdo se narodil, žije nebo tvoří a pracuje v Neratovicích.

Nominovat je možné člověka, který pečuje o chudé či nemocné, hrdinu, který se postavil bezpráví nebo zachránil lidský život. Může to být výjimečný učitel, sportovec, umělec či vědec, který dosáhl mimořádných výsledků či úspěchů. Nominován může být také celý kolektiv, spolek nebo sdružení, které působí ve prospěch obyvatel města.


Návrhy bude zpracovávat odbor školství a vnějších vztahů a oceněné volí svou většinou zastupitelstvo města v tajné volbě nejpozději do 30. dubna. Slavnostní udílení Ceny města Neratovice je plánováno na 28. října.


Návrhy je možná podávat elektronicky prostřednictví formulářů, které jsou zveřejněny na Kdo obdrží Cenu města Neratovice 2023? Navrhněte svoje kandidáty!: Neratovice. Jsou zde zveřejněna i pravidla soutěže.


Tištěné formuláře jsou na podatelnách Městského úřadu Neratovice a v knihovně.

10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page