top of page
  • Marta Dušková

Nemocnice Mělník aktualizovala pravidla k návštěvám na oddělení. Povolení návštěv v nemocnici Mělník

Návštěvy pacientů jsou možné každý den v čase od 14:30 – 17:00 hodin.

(Neplatí pro ODLP Podolí)


Podmínkou pro umožnění návštěvy, je prokázání se:

negativním testemPCR na přítomnost viru SARS-CoV – 2 ne starší než 7 dní

negativním antigenním testemna přítomnost viru SARS-CoV –ne starší 72 hodin

nebo certifikátem o ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od uplynutí první dávky uplynulo 22 dní (v případě jednodávkové vakcíny 14 dní)

nebo dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 v době ne starší 180 dnů před dnem návštěvy.

nebo negativním výsledkem samotestu určeným pro laickou veřejnost. Ten návštěva provede buď na místě svým testem, nebo se prokáže potvrzením o testování ze zaměstnání či školy ne starším 72 hod.


Režimová opatření pro lůžkovou péči:

Doba návštěvy je omezena maximálně na 20 minut.

K pacientovi mohou nejvýše 2 osoby nevykazující symptomy onemocnění covid-19 a to tak, aby na vícelůžkových pokojích nedocházelo ke kumulaci počtu osob.

Na infekční oddělení a pracoviště intenzivní péče je návštěva možná pouze po domluvě s ošetřujícím lékařem

Návštěva musí mít po celou dobu návštěvy správně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) bez výdechového ventilu třídy FFP2, FFP3, KN 95.

Před vstupem na oddělení návštěva provede řádnou dezinfekci rukou.

Oddělení zůstávají i nadále uzamčená.

U osob v režimu karantény nebo izolace nejsou návštěvy umožněny.

Bez omezení jsou povoleny návštěvy u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a u pacientů s omezenou svéprávností.


Režimová opatření pro ambulantní péči:

Z důvodu zabránění kumulace pacientů a doprovodů je nutné dodržovat:

objednávání na čas u plánovaných návštěv,

zajištění odstupů v čekárnách,

omezení počtu pacientů v čekárnách na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví.


Povolení návštěv na oddělení dlouhodobé lůžkové péče

Návštěvy pacientů jsou možné každý den v čase od 14:00 – 16:00 hodin.

Podmínkou pro umožnění návštěvy, je prokázání se:

negativním testemPCR na přítomnost viru SARS-CoV – 2 ne starší než 7 dní

negativním antigenním testemna přítomnost viru SARS-CoV –ne starší 72 hodin

nebo certifikátem o ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od uplynutí první dávky uplynulo 22 dní (v případě jednodávkové vakcíny 14 dní)

nebo dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 v době ne starší 180 dnů před dnem návštěvy.

nebo negativním výsledkem samotestu určeným pro laickou veřejnost. Ten návštěva provede buď na místě svým testem, nebo se prokáže potvrzením o testování ze zaměstnání či školy ne starším 72 hod.


Režimová opatření:

Na recepci dojde k písemné evidenci návštěvy včetně kontroly dokladu viz. výše. (ve víkendovém režimu dojde k zapsání do knihy návštěv a následném prokázání personálu viz výše)

Doba návštěvy je omezena maximálně na 20 minut.

K pacientovi mohou nejvýše 2 osoby nevykazující symptomy onemocnění covid-19 a to tak, aby na vícelůžkových pokojích nedocházelo ke kumulaci počtu osob.

Návštěva musí mít po celou dobu návštěvy správně nasazenou ochrannou pomůcku chránícími dýchací cesty bez výdechového ventilu třídy FFP2, FFP3, KN 95.

Před vstupem na oddělení návštěva provede řádnou dezinfekci rukou.

Oddělení zůstávají i nadále uzamčená.

U osob v režimu karantény nebo izolace nejsou návštěvy umožněny.

Bez omezení jsou povoleny návštěvy u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a u pacientů s omezenou svéprávností.

Informace o pacientech i nadále podává ošetřující lékař na základě předchozího telefonického objednání.

70 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page