top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Nemocnice Mělník zakoupila smartphony pro pacienty

MĚLNÍK - Nemocnice Mělník zakoupila pro pacienty Oddělení dlouhodobé lůžkové péče smartphony, které jim umožní navázat kontakt s rodinou a přáteli, díky videohovoru se mohou se svými blízkými také vidět. Návštěvy jsou ve všech zdravotnických zařízeních zakázány, výjimku mají pouze pacienti umírající.


Smartphony proti osamělosti a depresi

„Současná situace spojená s pandemií se výrazně dotýká dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Tuto skupinu bohužel ve větší míře tvoří především starší pacienti, kteří jsou hospitalizováni na lůžkách dlouhodobé péče. Plošný zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních je pro zvládnutí pandemie nezbytný. Bohužel toto opatření má negativní dopad především na dlouhodobě hospitalizované seniory, proto jsme se snažili najít cestu, jak pacientům kontakt s rodinou přiblížit,“ říká Bc. Linda Zítová, DiS., ředitelka ošetřovatelské péče Nemocnice Mělník, kterou provozuje skupina VAMED MEDITERRA.

Těmto dopadům, které velmi negativně ovlivňují psychický stav pacientů, se nemocnice snaží předcházet, proto se nově vybavila moderní technikou, která je nyní dostupná všem pacientům oddělení. „Pro Oddělení dlouhodobé lůžkové péče nemocnice zakoupila několik kvalitních smartphonů, které bezplatně poskytujeme pacientům, aby se mohli prostřednictvím videohovoru spojit se svou rodinou a přáteli. Doufáme, že tímto krokem pacientům pobyt na oddělení trochu ulehčíme a alespoň částečně jim vynahradíme, že je jejich blízcí momentálně nemohou navštívit osobně. Pacienti se nemusí obávat, že by mobilní telefon nezvládli ovládat, náš personál jim s nastavením videohovoru velmi rád pomůže. V případě zájmu stačí ve všedních dnech kontaktovat recepci Oddělení dlouhodobé lůžkové péče, která zajistí rezervaci termínu videohovoru pro konkrétního pacienta. Tuto službu již běžně nabízejí sociální zařízení,“ doplňuje Bc. Linda Zítová, DiS. Rodina a přátelé mohou pacientům také zanechat balíček na recepci oddělení. Je ale třeba myslet na to, že balíček následně musí být 72 hodin v karanténě, z tohoto důvodu není doporučeno přinášet potraviny určené k okamžité spotřebě.

Aktivizační programy pomáhají s návratem domů

Na Oddělení dlouhodobé lůžkové péče jsou léčení pacienti, kteří jsou ve stabilizovaném stavu, ale potřebují delší čas na rekonvalescenci. Jedná se o pacienty po chirurgických zákrocích, mozkové příhodě, nebo o ty, kteří trpí kardiovaskulárním či cévním onemocnění. Doléčují se zde i pacienti s chronickými bolestmi nebo onkologickými onemocněními. Oddělení v rámci pobytu zajišťuje také intenzivní aktivizační program, který pacientům pomáhá trávit čas při zotavování smysluplně a nevypadnout ze zažitého chodu všedních dnů. Pacienti v programu trénují nácvik běžných každodenních činností, jejichž úspěšné zvládnutí je předpokladem brzkého návratu domů. Pacient má zpracovaný individuální plán, podle kterého postupuje. Ten zahrnuje i společné volnočasové aktivity a dobrovolnický program. „V těchto dnech jsme museli omezit volnočasové aktivity mimo pokoje pacientů a také společenské akce. Aktivizační pracovníci dochází přímo na pokoje za pacienty, kde s nimi nacvičují zvládání běžných denních aktivit, komunikují, hrají společenské hry, případně čtou knihy. Péče je nastavena tak, abychom důsledně dodržovali všechny protiepidemická opatření, ale s možností vyplnit čas pacientům. Pokud na víc rodina využije možnosti videohovoru, bude pro pacienty pobyt příjemnější,“ uzavírá Bc. Linda Zítová, DiS., ředitelka ošetřovatelské péče Nemocnice Mělník, kterou provozuje skupina VAMED MEDITERRA.

PhDr. Petra Plutnarová

Tisková mluvčí Nemocnice Mělník

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


bottom of page