• Marta Dušková

Není klaun jako zdravotní klaun, není to jen podsaditý chlapík s oranžovou parukou

Dnes je všude spoustu kritiky, ale pochval za hezké počiny je málo. Zdravotního klauna není potřeba asi představovat. Většina lidí má zdravotní klauny spojeny s přinášením radosti hospitalizovaným dětem či osamělým seniorům do domovů.


Práce klaunů má však mnohem větší záběr a zaměřuje se i na zdravotníky:

„Je brzké mrazivé ráno. Jdete do práce. Vás jako zdravotníka čeká dlouhý náročný den, kdy jediná chyba může někoho stát život.

A v tom... před vstupem do nemocnice čeká partička Zdravotních klaunů, kteří vstali ve 4 ráno, jen aby vám řekli, že vás mají rádi a podarovali květinou nebo čokoládou... Budete se usmívat, i kdybyste nechtěli!

Tentokrát ve Fakultní nemocnice Brno, nedávno třeba ve Fakultní nemocnici Ostrava. A určitě nekončíme“.


Podrobné informace o poslání zdravotního klauna jsou k dispozici na www.zdravotniklaun.cz :

„Není klaun jako Zdravotní klaun. Když se řekne klaun, představí si většina z nás podsaditého chlapíka s křiklavě oranžovou parukou, obrovskými botami, kostýmem hrajícím všemi…“


Zdravotní klaun je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností, která od roku 2001 pomáhá dětským i geriatrickým pacientům procházet procesem léčby s úsměvem. V České republice působí 86 profesionálních Zdravotních klaunů, kteří pravidelně navštěvují 63 nemocnic, 8 domovů pro seniory a 2 hospice.

Posláním Zdravotních klaunů je tvořit uvolněné prostředí nejen ve zdravotnických zařízeních, přinášet radost a dobrou náladu na místa, kde se jich příliš nedostává. Chceme odbourávat stres nejen pacientů, ale i jejich rodičů a příbuzných. Zkvalitňovat seniorům podzim života v domovech a v neposlední řadě těšit a vyvést ze stereotypu i samotný zdravotnický personál.


Citace z www.zdravotniklaun.cz:

„Co děláme

Rozdáváme radost a smích nemocným dětem, osamoceným seniorům, ale i zdravotnickému personálu a blízkým lidem v jejich okolí. Od roku 2001 měníme atmosféru ve zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory, hospicech, ale i domácnostech.

Speciálně vyškolení Zdravotní klauni pozitivně působí na psychickou pohodu dětí i dospělých a přispívají tak ke zlepšení celkového zdravotního stavu. Naše programy pro děti, seniory a dospělé vhodně doplňují léčebné procedury a stimulují malé i velké pacienty k aktivnímu přístupu k životu a pozitivnímu myšlení. Aktivity Zdravotního klauna zároveň cíleně působí na sociální cítění dětí a mladých lidí. Podporujeme je ve snaze pomáhat druhým napříč všemi generacemi. Šíříme základní myšlenku pomoci jako zcela přirozenou součást života každého z nás.

Věnujeme se také vzdělávání v oblasti inovativních metod a přístupů využitelných v prostředí se zvýšeným stresovým faktorem. Spolupracujeme i s dalšími organizacemi, které mají stejné nebo podobné cíle a poslání, ať už na národní nebo mezinárodní úrovni. Společně si vyměňujeme informace, know-how a podporu“.


20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše