top of page
  • Marta Dušková

Nepřevzetí zboží na dobírku se vám může prodražit

Objednáním zboží z jakéhokoliv e-shopu uzavírá zákazník kupní smlouvu dle § 1827 zákona č. 89/2012 Sb., dále jen Občanský zákoník. Tím vzniká kupujícímu povinnost zaplatit kupní cenu a věc převzít. V případě nepřevzetí zásilky je porušen § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.Ze strany kupujícího dochází k porušení kupní smlouvy, nepřevzetí zásilky nelze klasifikovat jako odstoupení od smlouvy. Odstoupit od smlouvy lze až po zaplacení a převzetí zboží a oznámením prodávajícímu. Za odstoupení od smlouvy je považováno vrácení zboží i bez udání důvodu.


Nepřevzetím zboží vzniknou e-shopu náklady, které musí někdo zaplatit a prodávající může v tomto případě požadovat úhradu nákladů na skladování, dopravu a další smluvní pokuty, které musí být zahrnuty v obchodních podmínkách daného e-shopu, se kterými je dobré se předem seznámit.


Nepřevzetím zboží vznikají kupujícímu právní následky.


Doporučení časopisu dTest

Smlouva mezi Vámi a zákazníkem vzniká už v okamžiku, kdy Vám zákazník zašle svou "objednávku". Obě strany jsou touto smlouvou pak vázány a zákazník je povinen si zboží převzít (neuplatní-li například 14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy). Pokud si zákazník zboží nepřevezme, ocitá se v prodlení věřitele a podle §522 obč.z. je povinen uhradit Vám náklady, které Vám vznikly (tedy poštovné apod.). Takto vzniklé náklady je možné samozřejmě vymáhat i soudně. Rovněž je možné trvat na převzetí zboží zákazníkem a zaplacení kupní ceny (tuto možnost je však nutné zvážit, zejména v souvislosti s právem spotřebitele od smlouvy podle §53 obč.z. odstoupit). Ustanovení smluvních podmínek tedy můžete koncipovat v duchu §522 obč. z., můžete do podmínek např. vtělit upravený text zákona. Sankci nelze formulovat jako smluvní pokutu, takovéto ustanovení by bylo neplatné.


Další informace jsou zveřejněny i na webu v článku Nepřevzetí dobírky není odstoupení od smlouvy. E-shopy můžou účtovat skladné | Peníze.cz (penize.cz).


82 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page