top of page
  • Marta Dušková

Nepřevzetí zboží na dobírku se vám může prodražit

Objednáním zboží z jakéhokoliv e-shopu uzavírá zákazník kupní smlouvu dle § 1827 zákona č. 89/2012 Sb., dále jen Občanský zákoník. Tím vzniká kupujícímu povinnost zaplatit kupní cenu a věc převzít. V případě nepřevzetí zásilky je porušen § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.Ze strany kupujícího dochází k porušení kupní smlouvy, nepřevzetí zásilky nelze klasifikovat jako odstoupení od smlouvy. Odstoupit od smlouvy lze až po zaplacení a převzetí zboží a oznámením prodávajícímu. Za odstoupení od smlouvy je považováno vrácení zboží i bez udání důvodu.


Nepřevzetím zboží vzniknou e-shopu náklady, které musí někdo zaplatit a prodávající může v tomto případě požadovat úhradu nákladů na skladování, dopravu a další smluvní pokuty, které musí být zahrnuty v obchodních podmínkách daného e-shopu, se kterými je dobré se předem seznámit.


Nepřevzetím zboží vznikají kupujícímu právní následky.


Doporučení časopisu dTest

Smlouva mezi Vámi a zákazníkem vzniká už v okamžiku, kdy Vám zákazník zašle svou "objednávku". Obě strany jsou touto smlouvou pak vázány a zákazník je povinen si zboží převzít (neuplatní-li například 14denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy). Pokud si zákazník zboží nepřevezme, ocitá se v prodlení věřitele a podle §522 obč.z. je povinen uhradit Vám náklady, které Vám vznikly (tedy poštovné apod.). Takto vzniklé náklady je možné samozřejmě vymáhat i soudně. Rovněž je možné trvat na převzetí zboží zákazníkem a zaplacení kupní ceny (tuto možnost je však nutné zvážit, zejména v souvislosti s právem spotřebitele od smlouvy podle §53 obč.z. odstoupit). Ustanovení smluvních podmínek tedy můžete koncipovat v duchu §522 obč. z., můžete do podmínek např. vtělit upravený text zákona. Sankci nelze formulovat jako smluvní pokutu, takovéto ustanovení by bylo neplatné.141 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page