top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Neratovice připravují vyhlášku o nočním klidu pro rok 2022

Město Neratovice zveřejnilo výzvu pro pořadatele kulturních a společenských akcí.

Město Neratovice připravuje obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu pro rok 2022. Připravovaná vyhláška uděluje výjimku těm akcím, které jsou tradiční, nebo do města přinášejí žádané kulturní obohacení a jsou určeny široké veřejnosti.Dobu nočního klidu stanovuje § 34, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Během tohoto časového rozmezí mají všichni povinnost dodržovat klid a ochranu před hlukem a vibracemi.


Do konce ledna lze požádat o zahrnutí nějaké akce do výjimek uvedených ve vyhlášce, kdy bude doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon.


Přestupkový zákon ani vyhláška města o nočním klidu ale nezakazují konání jakékoliv akce. Pokud však akce přesáhne 22. hodinu (v případě udělené výjimky jinou stanovenou hodinu), musí pořadatel učinit taková opatření, aby nebyl rušen noční klid. V opačném případě se dopouští přestupku, který může být potrestán napomenutím, pokutou, nebo zákazem činnosti.


Pokud pořádáte akci určenou širokému okruhu návštěvníků, vyplňte prosím přiloženou žádost a doručte ji do 28. února 2022 do podatelny MěÚ Neratovice.


Mgr. Michaela Kučerová, vedoucí odboru školství a vnějších vztahů

Formulář k udělení výjimky z nočního klidu je zveřejněna na www.neratovice.cz.


6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page