top of page
  • Marta Dušková

Nový nouzový stav přináší přísnější opatření

Od dnešního dne, tedy od soboty 27. února platí na území České republiky nový nouzový stav na 30 dnů, tedy do 28. března. Na mimořádném jednání jej v pátek 26. února vyhlásila vláda vzhledem ke stále se zhoršující pandemické situaci. Současně dochází od pondělí 1. března ke zpřísnění některých opatření.

Dosud budou platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a nově byla vyhlášena stávající krizová opatření.


Ochranné prostředky

V zastavěném území obce je povinné od pondělí nosit všude venku minimálně zdravotnickou roušku, respirátor či jiný ochranný prostředek splňující příslušnou normu. V obchodech, v MHD a na jiných rizikových místech již není možné nahradit respirátor dvěma rouškami.

Zaměstnanci si budou moci sundat ochranný prostředek pouze v případě, že budou na pracovišti sami. Zaměstnavatelé mají od 1. března povinnost vybavit své zaměstnance, kteří jsou ve styku s jinými osobami, ochrannými prostředky v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.


Volný pohyb osob

Od pondělí 1. března platí zákaz opouštět území okresu nebo hlavního města Prahy, kde má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního důvodu jako je cesta do práce či k lékaři. Zákaz platí i obráceně pro vstup do jiného okresu. Do svého rekreačního zařízení mohou lidé odjet do začátku platnosti nařízení, ale po dobu platnosti nařízení se bude považovat za jejich bydliště. Cesty mimo vlastní okres je nutné doložit při případné kontrole příslušným potvrzením nebo čestným prohlášením.


Pohyb osob ve volném čase

Povoleny jsou jen nezbytné cesty na nákupy, cesty do přírody a sportování je možné za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, kde má osoba trvalý pobyt či bydliště. Důrazně se doporučuje provozovatelům uzavření dětských hřišť pro veřejnost.


Maloobchod a služby

Vláda zredukovala výjimky a zavřeny musí být i ty provozovny, které byly dosud otevřeny jako prádelny a čistírny, autoservisy a prodejny náhradních dílů, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, zámečnictví, papírnictví či prodejny se zbraněmi a střelivem. Zavřít budou opět muset i prodejny dětského oblečení a obuvi a například provoz automyček bude možný jen bez obsluhy. Přerušit činnost budou muset také provozovny péče o dítě do tří let věku v denním režimu s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb. Omezen bude opět také provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.


Školy

Od 1. března je přerušena prezenční školní docházka, která byla dosud možná s některými výjimkami. Vláda se rozhodla uzavřít i mateřské školy. Výjimku budou mít jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnickém zařízení, školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pokračovat bude i nařízení vlády, které ukládá hejtmanům a pražskému primátorovi zabezpečit péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, pracovníků kritické infrastruktury, bezpečnostních sborů a dalších vybraných profesí. Možné budou pouze individuální konzultace.


Podrobnější informace k opatřením jsou zveřejněny na www.vlada.cz .

96 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page