top of page
  • Marta Dušková

Novela školského zákona platí od 1. ledna 2024 aneb přijímačky 2024

Přijímací zkoušky na střední školy se blíží. Všechny potřebné informace k novele školského zákona jsou uvedeny na webu Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz).Web je rozdělen do sekcí podle toho, pro koho jsou informace určeny. Většinu bude zajímat sekce Pro rodiče a žáky. Další sekce jsou pro základní školy a střední školy.


Podat přihlášku na střední školu je možné třemi způsoby:

  • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).

  • Podáním výpisu vytištěného z online systému.

  • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

 

Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1. 2. do 20.2.2024 na doméně Dipsy.

 

Elektronická přihláška nabízí maximum možných výhod:

1)    Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.

2)    U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

3)    Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.

4)    Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky.

5)    Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.

6)    Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

 

Další způsoby podání přihlášky jako Výpis ze systému či prostřednictvím Tiskopisu se všemi přílohami již tolik výhod nenabízí. Veškeré informace k přihláškách jsou uvedeny webu v sekci Rodiče - Přihlášky na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz). Jsou zde připraveny i všechny důležité přílohy ke stažení a termíny všech kol přijímaček.

 

Ještě upozornění na důležité změny:

  • Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

  • Určení priority jednotlivých škol:

  • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.

  • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.

  • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.

  • Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.

 

 

 

 

70 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page