top of page
  • Marta Dušková

Obce mohou žádat o dotace na výdaje jednotek SDH do 9. října

Začátkem září byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu Účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-generálního ředitelství HZS ČR.

Žádosti o dotace je možné vyplnit zde Jednotný dotační portál (mfcr.cz). Název výzvy v portálu je JSDH_DOT_V2_2023 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí a tuto žádost je možné podat do 9. října.


Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace je určena na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy obcí.


Dotace se poskytuje na základě řádně a včas podané žádosti, která obsahuje veškeré předepsané údaje a přílohy.


Žádost o dotaci (dále jen „žádost“) se podává u místně příslušného HZS kraje nejpozději do 9. října 2023, a to formou výstupu z Jednotného dotačního portálu, přičemž musí obsahovat přílohy uvedené v čl. 5 odst. 9 výzvy. Pro podání žádostí je určena datová schránka místně příslušného HZS kraje.


31 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page