top of page
  • Marta Dušková

Obec přátelská rodině a seniorům 2024

Obec přátelská rodině a seniorům 2024 je název soutěže, jejíž 16. ročník vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento projekt by měl podpořit budování komunity a sousedského života v obcích. Přihláška do soutěže je zároveň žádostí o poskytnutí neinvestiční dotace.

Soutěže se mohou účastnit všechny obce České republiky. Přihlášky je možné zasílat do 10. května. Předkládání vyplněných Žádostí o dotaci a jejich příloh bude probíhat pouze zasláním všech potřebných dokumentů do datové schránky s následujícím označením:

K rukám: odbor 26

Předmět zprávy: Obec přátelská rodině a seniorům 2024 – název obce.

Žadatel je zároveň povinen informovat vyhlašovatele o podání žádosti na e-mailu soutez@mpsv.cz.

Kdo jsou cílové skupiny dotační podpory ze státního rozpočtu, jaké jsou podporované aktivity, okruh oprávněných žadatelů je uvedeno na webu soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 2024 (mpsv.cz) včetně dokumentů jako metodika, žádost a sebehodnotící dotazník.

19 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page