top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník

Domácí ošetřovatelská péče ALICE s profesionálním týmem zdravotních sester poskytuje již více než dvacet let svým pacientům zdravotní služby v domácím prostředí. Mezi zdravotní úkony patří například aplikace léčiv, hojení ran, ošetřování defektů, katétrů, stomií, rehabilitační ošetřovatelství, odběry biolog. materiálu a další. Tato služba je poskytována denně včetně sobot, nedělí a svátků, v rámci celého bývalého okresu Mělník (Kralupy nad Vltavou, Neratovice a přilehlé obce). Na základě předpisu praktického lékaře (nebo při propuštění z nemocnice) je možná péče až třikrát denně, sedmkrát týdně.

Mezi další činnosti našeho spolku patří školení první pomoci, zdravotnické dozory, půjčování kompenzačních pomůcek, propagace dárcovství krve a oceňování dárců, na Mělníku provozujeme sociální šatník a mnoho dalších humanitárních aktivit.

Rádi bychom touto cestou poděkovali dnes již bývalé paní ředitelce Ivaně Dvořákové za její desetileté motivační vedení, za její nasazení a pozitivní energii, kterou vždy šířila mezi nás. Děkujeme a přejeme vše dobré do příštích dnů. Od června 2021 byla jmenována do funkce ředitelky OS ČČK Mělník Bc. Dominika Fárková.Kolektiv zaměstnanců OS ČČK Mělník

32 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page