top of page
  • Marta Dušková

Od 1. ledna 2021 se mění platba zdravotního pojištění

Vzhledem ke změně zvýšení průměrné mzdy a minimální měsíční vyměřovací základ je 17 720,50 Kč, navyšuje se i záloha pojistného pro rok 2021 na 2 393 Kč z dosavadních 2 352 Kč.


OSVČ (Osoby samostatně výdělečně činné) musí zálohu ve výši 2 939 Kč poprvé uhradit za leden, pokud patří mezi osoby mající povinnost dodržet minimální vyměřovací základ. Zálohu je zapotřebí uhradit vždy do 8. dne následujícího měsíce, tzn. pojištění za měsíc leden je splatné od 1. 1. 2021 do 8. 2. 2021.


Pro OBZP (Osoby bez zdanitelných příjmů) se pojistné zvyšuje z dosavadních 1 971 Kč na částku 2 052 Kč a pojistné je splatné za každý měsíc vždy do 8. dne následujícího měsíce, tedy lednová platba musí být uhrazena od 1. 1. 2021 do 1. 2. 2021.


Zaměstnavatelé

U zaměstnanců dochází rovněž ke zvýšení minimálního měsíčního pojistného na zdravotní pojištění v souvislosti se zvýšením minimální mzdy od 1. 1. 2021. Částka pojistného se zvyšuje na 2 052 Kč z původních 1 971 Kč. Tato změna se týká výše pojistného na zdravotní pojištění od platby za měsíc leden, které je splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce.


Po dvou letech dochází od 1. 1. 2021 ke zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění z 3 000 Kč na 3 500 Kč, což se dotkne především lidí, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti.


Mění se i pojistné za osoby, jejichž pojištění hradí stát a to od 1. 1. 2021 z částky 1 567 Kč na 1 767 Kč.


Ostatní další informace a potřebné formuláře získá každý u své zdravotní pojišťovny.


14 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page