top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

ORLEN Unipetrol uskutečnil v obou svých rafinériích velká havarijní cvičení

V litvínovské a kralupské rafinérii společnosti ORLEN Unipetrol se v říjnu uskutečnila plánovaná havarijní cvičení. V severočeském výrobním závodu byla námětem simulace úniku sulfanu a vytvoření toxického mraku, který se začne šířit směrem na východ. Ve středočeském areálu pak simulovali únik automobilového benzínu ze skladovacího tanku do záchytné jímky. Součástí obou cvičení byla i evakuace ohrožených osob a v Litvínově došlo také ke krátkodobému omezení dopravy vně areálu. Taktickými havarijními cvičeními tak ORLEN Unipetrol prověřil nastavený havarijní plán a činnost podnikového hasičského záchranného sboru v obou rafinériích.

Skupina ORLEN Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy v České republice a spadá do kritické infrastruktury státu. Taktické havarijní cvičení provádí ve svých rafinériích v Litvínově i v Kralupech nad Vltavou pravidelně. „Havarijní cvičení realizujeme každý rok, i když nám zákon ukládá prověření tohoto plánu jednou za tři roky. Bezpečnost v areálu společnosti je pro nás samozřejmě stěžejní. Během cvičení jsme tak prověřili účinnost havarijního plánu, aktuálnost provozní a bezpečnostní dokumentace a součinnost všech záchranných složek při řešení mimořádné události,“ popsal Maciej Romanów, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za řízení ochrany zdraví a procesní bezpečnosti, životní prostředí a investiční projekty.

„Námětem letošního cvičení v litvínovské rafinérii byla simulace úniku sulfanu a vytvoření toxického mraku, který se začne šířit směrem na východ. V rámci cvičení byla provedena také záchrana zraněného provozního zaměstnance pohybujícího se v blízkosti reaktoru, který byl zasažen účinky toxicity a o jeho záchraně rozhodl velitel zásahu,“ upřesnil Petr Králert, velitel podnikového hasičského záchranného sboru v Litvínově. Pro účely cvičení byla také provedena evakuace osob z daného výrobního úseku a na místě zůstal jen nezbytně nutný počet zaměstnanců zajišťující chod provozu.


„V kralupské rafinérii jsme simulovali únik automobilového benzínu ze skladovacího tanku do záchytné jímky a následně provedli evakuaci všech ohrožených osob v blízkosti mimořádné události. Zásahu se zúčastnila také jednotka kralupských podnikových hasičů,“ komentoval nácvik Specialista požární prevence Milan Kaiser. Během obou havarijních cvičení se prověřovala účinnost podnikového havarijního plánu, aktuálnost provozní a bezpečnostní dokumentace a součinnost všech složek při řešení mimořádné události.8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page