top of page
 • Marta Dušková

Oslavy Filipojakubské noci aneb pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic má původ v keltských svátcích jara a Filipojakubská noc se jí říká proto, že v minulosti slavil svátek 1. května sv. Filip a Jakub. Je to populární lidový zvyk, který je dodržován dodnes.Zvyk je spojen s představou velké hranice s hadrovou čarodějnicí na vrcholu, s představou opékání špekáčků, občerstvení a zábavou.V souvislosti se spalováním látek přírodního charakteru je třeba myslet i na bezpečnostní pravidla, na která upozorňuje HZS Středočeského kraje v článku HZS Středočeského kraje - Pálení čarodějnic - Hasičský záchranný sbor České republiky (hzscr.cz):

 • Učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru, jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nemohlo dojít k nežádoucímu hoření. V případě porušení zásad manipulace s otevřeným ohněm je možné udělit pokutu fyzickým osobám do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár až do výše 25 000 Kč.

 • Právnické a podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustavení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. V případě zanedbání této zákonné povinnosti hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč.

 • Pokud je organizátorem akce obec, je dobré domluvit přítomnost dobrovolných hasičů své obce.

 • I v případě, že čarodějnickou akci pořádají fyzické osoby, je dobré toto pálení oznámit hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Telefon, který při zadávání ohlášení pálení uvedete, mějte u sebe, aby mohli hasiči provést zpětnou kontrolu, pokud by náhodou někdo nahlásil, že například u vás na zahradě hoří.

Rady HZS z oblasti požární ochrany při pálení čarodějnic:

 • Rozmyslete si umístění ohniště. Místo musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem minimálně 1 m širokým zbavených jakýchkoli hořlavin. Od lesních porostů musí být dodržena vzdálenost minimálně 50 metrů, v případě stohů a seníků je tato vzdálenost dvojnásobná, to znamená 100 metrů. Je zcela zakázáno rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, strništi apod.

 • Důkladně zvážit povětrnostní podmínky (směr a síla větru, jaká uběhla doba od posledních dešťových srážek).

 • Hranici z polen je třeba stavět tak, aby byla stabilní a nemohlo dojít k jejímu zhroucení.

 • Při rozdělávání ohně nepoužívat vysoce hořlavé látky – například líh, benzín, naftu apod. Vystavujete se riziku poranění.

 • Pálení musí být přítomna minimálně jedna osoba starší 18 let.

 • Oheň se nesmí ani okamžik ponechat bez dozoru.

 • Opustit místo pálení je možné až tehdy, je-li místo řádně zahašeno.

 

A už jen zbývá si úterý 30. dubna čarodějnice užít v klidu a pohodě a popřát hasičům, ať je to pro ně co nejméně náročný den.

Úvodní foto zdroj irozhlas.cz, další HZS Středočeský kraj

 

32 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page