top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Osudy sochy Tomáše Garrigue Masaryka v kulturním domě

MĚLNÍK - Ve středu 28. října jsme si připomněli vznik Československé republiky, jejímž prvním prezidentem byl Tomáš Garrigue Masaryk.

Znáte osudy sochy Tomáše G. Masaryka v Masarykově kulturním domě?


Vyhotovení monumentální bronzové sochy Tomáše G. Masaryka zadali zástupci Spolku MKD několika sochařům. Své návrhy zaslali akademičtí sochaři Otakar Kozák, Karel Dvořák a Vincenc Makovský. Po dlouhých diskuzích členové předsednictva Spolku MKD vybrali návrh od Vincence Makovského, který byl nakonec realizován.

Odhalení sochy Tomáše G. Masaryka proběhlo při slavnostním otevření Masarykova kulturního domu 28. června 1936. Dlouho se z ní však návštěvníci netěšili. Za protektorátu ji nacisté nechali roztavit a bronz použili pro vojenské účely. Po skončení války chtělo zastupitelstvo města Mělníka sochu do kulturního domu vrátit, ale v důsledku nepříznivé hospodářské situace nemělo město dostatečné finanční prostředky k nákladnému odlití nové sochy. Aby podstavec v kulturním domě nezůstal prázdný, usilovali zastupitelé o získání sádrového odlitku zhotoveného pro odlití původní bronzové sochy. Odlitek byl od Vincence Makovského získán, převezen na Mělník a umístěn na původní čestné místo v hale. Ani tehdy zde však socha nezůstala dlouho. Po nástupu komunistického režimu v únoru 1948 nechali komunističtí představitelé sádrový odlitek odstranit a uskladnit do neveřejného prostoru v kulturním domě s odůvodněním, že T. G. Masaryk byl veřejně označen za protinárodního politika.


Socha T. G. Masaryka byla opět vystavena až v roce 1968, kdy období pražského jara přineslo krátké uvolnění. Po nástupu normalizace byla socha opět odstraněna a na její vystavení si Mělničtí počkali až do sametové revoluce. Tehdy byl sádrový odlitek znovu instalován na původní čestné místo nad schodiště vstupní haly. Po celá 90. léta čekala socha na své nové odlití. K němu došlo na začátku třetího tisíciletí, kdy se městské zastupitelstvo rozhodlo nechat znovu vyrobit bronzovou sochu, která se stala symbolem masarykovských ideálů svobody, humanity a demokracie. S touto myšlenkou byla vyhlášena veřejná sbírka a uskutečnila se benefice Mělník k poctě T. G. Masaryka. Díky prostředkům získaným především od mělnických obyvatel město Mělník disponovalo dostatečným obnosem na odlití nové sochy. V roce 2002 byl sádrový odlitek prvního československého prezidenta převezen do Prahy, kde podle něj akademický sochař Antonín Kašpar vyhotovil bronzovou sochu. Slavnostní odhalení nové sochy T. G. Masaryka se uskutečnilo 11. září 2002 a stalo se velkou událostí města.

Text z publikace Masarykův kulturní dům 1936 – 2016

Zdroj Mekuc

16 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page