top of page
  • Marta Dušková

Příspěvek pro solidární domácnost se změnil od 1. července

Podmínky pro výplatu humanitární dávky a příspěvku pro solidární domácnost, která ubytovává ukrajinské uprchlíky, se od července změnily. Nové podmínky stanovila vláda novým nařízením dne 29. června. Začala platit novela zákona lex Ukrajina, která podmínky zpřísňuje.Na humanitární dávku nyní nebudou mít nárok lidé, kterým bylo bezplatně poskytnuto ubytování včetně celodenní stravy a základních hygienických pomůcek. Změnou prošel i příspěvek pro solidární domácnost, která se liší podle toho, zda byl uprchlíkům poskytnut pokoj nebo celý byt.


V případě, že solidární domácnost sdílí s ubytovanými společný prostor, má nárok na příspěvek ve výši 3000 za ubytovanou osobu a maximální výše příspěvku je 9000 Kč.

Pokud dá domácnost uprchlíkům k dispozici svou nemovitost a sami bydlí jinde, tak příspěvek bude:

5 000 Kč za 1 ubytovanou osobu

9 000 Kč za 2 ubytované osobu

12 000 Kč za 3 ubytované osoby

14 000 Kč za 4 ubytované osoby

15 000 Kč za 5 a více ubytovaných osob.


Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že ubytování bylo v období kalendářního měsíce poskytnuto minimálně 16 dnů po sobě jdoucích.


Při žádosti o příspěvek platí ještě jedna nová podmínka.

„Prostor vyčleněný pro uprchlíky musí být minimálně měsíc před začátkem ubytování cizinců neobývaný. Důvodem je, aby například nedocházelo k vystěhovávání současných uživatelů bytu za účelem získání příspěvku. Stále platí hlavní podmínka, že ubytování musí být poskytnuto bezplatně. Nově se však upřesňuje, že za bezplatné poskytnutí ubytování se považují i případy, kdy se ubytovaní podílí na úhradě služeb, zejména tedy na nákladech za plyn a elektřinu“ zdroj tisková zpráva text (mpsv.cz).


Žádost o příspěvek je připravena v aplikaci Vyberte jazyk (mpsv.cz).


322 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page