top of page
  • Mína Hartmanová

Přístaviště pro malá plavidla v Mělníku by mělo být hotové příští rok

MĚLNÍK – Ředitelství vodních cest vybuduje v Mělníku přístaviště malých plavidel. K dispozici by potom mořským vlkům mohlo být v polovině příštího roku. Přístaviště by mělo být umístěno mezi prostranstvím před vinařstvím Bettiny Lobkowicz a Českými přístavy.

Město Mělník se na akci bude podílet vybudováním sociálního zázemí, aby námořníci neznečišťovali řeku. Předpokládá se, že přístaviště bude využíváno i k dalším kulturním a společenským akcím, které se v této lokalitě plánují.


Podle Ředitelství vodních cest půjde především o zajištění možnosti krátkodobého stání malých rekreačních plavidel o délce do 20 metrů, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob, spouštění plavidel do vody a odběru elektrické energie z 6 odběrných sloupků. Plánuje se zde i možnost spouštění lodí na vodu.


Navrhovaná stavba přístaviště malých plavidel se nachází na pravém břehu řeky Labe v ř. km 836,14 – 836,26, ve zdrži VD Dolní Beřkovice, ve městě Mělník, v blízkosti současného přístaviště osobní lodní dopravy a v pěší dostupnosti (cca 600 m) k historickému centru města. Sjezd do vody navazuje na přístaviště v ř. km 836,27 a je napojený na ulici Plavební.


Přístav bude určen k vyvázání až 20 malých rekreačních plavidel.

Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole budou umístěny odběrné sloupky pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie. Je uvažováno s 1 odběrným sloupkem pro 4 plavidla. V rámci záměru bude realizováno venkovní osvětlení.


Sjezd do vody je navržen jako šikmý k ose toku a navazuje na stávající komunikaci. Bude tvořen betonovou deskou. Plovoucí páteřní molo bude dlouhé 104 metrů a široké 2,5 metru.

31 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page