top of page
  • Marta Dušková

Při silniční kontrole může být po řidiči požadováno uhrazení jeho nedoplatků

Policisté ze speciálního oddělení dohledu prováděli dne 2. března kontrolu, která byla zaměřena na CEPAN, což je centrální evidence přeplatků a nedoplatků. Během jednoho dne zjistili policisté porušení v deseti případech v celkové výši 81 200 Kč. V kontrolách bude speciální oddělení dohledu pokračovat v průběhu roku.

Podrobnosti, co vše mohou policisté požadovat při kontrole po řidiči, zveřejnila Policie ČR v tiskové zprávě:

„Policista, celník či strážník obecní policie může při kontrole motorového vozidla požadovat po řidiči kontrolovaného vozidla uhrazení jeho nedoplatku i nedoplatku provozovatele tohoto vozidla. Pokud není nedoplatek uhrazen na místě kontroly motorového vozidla, je policista (celník, strážník) oprávněn přikázat řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zadržet tabulky registrační značky vozidla nebo zabránit odjezdu vozidla tzv. botičkou. Jakým způsobem je možné uhradit nedoplatek na místě kontroly? Policista nebo celník je povinen umožnit řidiči uhradit nedoplatek na místě kontroly jak v hotovosti, tak bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty (tj. prostřednictvím platebního terminálu).

Pokud řidič neuhradí nedoplatek na místě kontroly, zadrží policista (celník, strážník) tabulky registrační značky motorového vozidla nebo zabrání odjezdu motorového vozidla botičkou. Tabulky registrační značky na výzvu policisty (celníka, strážníka) odmontuje a vydá řidič vozidla. Pokud je odmítne vydat, odejme je policista (celník, strážník) sám. S největší pravděpodobností Vás čeká podobný scénář i v případě, kdy nebudete mít u sebe hotovost či platební kartu. Nepříjemnostem při silniční kontrole se můžete jednoduše vyhnout. Prvním krokem je včas uhradit uloženou pokutu. Pokud už se Vám stane, že pravomocnou pokutu máte anebo si nejste jistí a chcete se jen ujistit, zda je vaše „konto čisté“, máte možnost požádat o potvrzení o stavu svého osobního daňového účtu, kde jsou zaznamenány i nedoplatky za dopravní přestupky. Požádat můžete u kteréhokoliv celního úřadu nebo on-line prostřednictvím cPortálu“.


Plné znění tiskové zprávy Kontrola CEPAN - Policie České republiky

64 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page