top of page
  • Marta Dušková

Parkování kol v cyklověžích půjde hradit PID Lítačkou

Za umístění kol v cyklověžích bude možné platit i aplikací PID Lítačka. Za tímto projektem stojí Integrovaná doprava Středočeského kraje IDSK a spolupracující města Středočeského kraje. Pilotní provoz bude pravděpodobně spuštěn v září letošního roku.

„Cestující, kteří využijí aplikaci, budou parkovat za pět korun za den. Pokud jsou držiteli vybraného sortimentu časových předplatných kuponů PID, budou parkovat zdarma. Náklady za uložení kola ponese kraj. Uložení zdarma bude mít cestující na jeden den, a to se zakoupeným pásmem, ve kterém se cyklověž nachází a pokud zároveň bude mít kupon délku trvání čtvrt roku a více.“ V cílovém stavu bude možné parkování kol platit třemi způsoby. „Prvním je, že uživatel zaparkuje kolo a zaplatí jej přímo u terminálu věže.  Druhý způsob počítá s tím, že uživatel použije InKartu Českých drah a třetí počítá právě s aplikací,“ konstatuje Petr Borecký.Cyklověže jsou samoobslužný skladovací systém pro kola. Uskladní kola v bezpečném a suchém prostředí, kde nemají přístup jiné osoby a je zde instalován kamerový systém. Cyklověže, které jsou otevřeny non-stop, se nachází ve Středočeském kraji v Lysé nad Labem (2x), Milovicích, Berouně, Poděbradech, Čelákovicích a Kolíně.

Více informací v článku Cyklisté ve Středočeském kraji budou moci platit za parkování svých kol v cyklověžích PID Lítačkou. Řada cestujících tu bude moci parkovat i zcela zdarma na webu kraje Aktuality - Webový portál Středočeského kraje (stredoceskykraj.cz)

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page