top of page
  • Marta Dušková

Pertuse neboli černý kašel je nebezpečný hlavně pro miminka

Černý kašel mnozí považují za vymýcenou nemoc, nicméně počty onemocnění každý rok stoupají. Černý kašel se vyskytuje nejčastěji u dětí od 9 do 15 let. Nejvážnější průběh má u dětí do jednoho roku a dětí neočkovaných. Při výskytu ve školních zařízeních nejsou povinná žádná karanténní opatření, testování nebo jiná opatření se ve školách v souvislosti s nemoci neprovádějí, důraz je kladen na běžnou hygienu.

Ročníky 1999 a mladší by měly být ve věku 11 let přeočkovány, tudíž je riziko onemocnění minimální.Jaká je aktuální epidemiologická situace ve výskytu černého kašle v ČR, ukazují grafy a tabulky zveřejněné na webových stránkách Státního zdravotního ústavu v Praze viz přílohy. Od 1. ledna do 25. února 2024 je hlášeno celkem 1217 případů pertuse a Středočeský kraj je na druhém místě.
Informovanost na školách

Ve školách nejsou sice povinná žádná karanténní opatření, nicméně by mělo být povinností vedení školy informovat všechny rodiče, nejen rodiče třídy, kde se onemocnění vyskytlo. Podle ověřených zdrojů (pozn. redakce důvěryhodné zdroje) se tak bohužel na některých školách neděje, takže se rodiče dozvídají o černém kašli náhodou, aniž byli oficiálně informováni. Přinejmenším by to tak mělo být z důvodu ohrožení miminek do jednoho roku, které třeba mají kolem sebe.

Proti černému kašli jsou povinně očkováni kojenci, batolata i předškoláci. Ale kvůli vzrůstajícímu výskytu černého kašle v České republice, a to zejména u 9 - 15tiletých dětí, bylo v roce 2009 zavedeno další přeočkování mezi 10. a 11. rokem věku (proti děti narozené v roce 1999 a mladší). Očkování proti černému kašli by měli zvážit ti, kteří mají v rodině miminko vzhledem k tomu, že ochrana po očkování postupně mizí.


Aktuální data týkající se černého kašle 4. března zveřejnil Státní zdravotnický ústav Facebook.

Do ISIN bylo v období od 1. 1. 2024 do 3. 3. 2024 nahlášeno celkem 1666 případů pertuse; z toho v 9. kalendářním týdnu bylo evidováno 449, nových případů; tabulka č. 1, graf č. 1.

Onemocnění se vyskytuje ve všech věkových skupinách; graf č. 2.

Onemocnění se vyskytuje ve věku 0 – 96 let, medián věku je 35 let.

U dětí do jednoho roku života je v roce 2024 hlášeno již 36 případů onemocnění pertusí.

Nejvíce případů onemocnění i nejvyšší nemocnost je ve věkové skupině 15 -19 let.; graf č. 2, graf č. 3.

Nejvíce případů pertuse v roce 2024 hlásí kraje: Jihočeský (357x) a Středočeský (258x), následuje Vysočina (253x) a Pardubický (216x), nejméně případů hlásí Plzeňský (18x) a Karlovarský (5x).

Nejvyšší nemocnost do 9. kalendářního týdne je v krajích: Jihočeský, Vysočina, Pardubický; graf č. 4.

Kraje, které v tomto týdnu zaznamenaly nejvyšší nárůst počtu případů, jsou: Zlínský (o 214%), Ústecký (o 120%), Jihomoravský (o 78%); tabulka č. 2.


80 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page