top of page
  • Marta Dušková

Plánovaná odstávka kralupské rafinerie firmy ORLEN Unipetrol

V areálu rafinérie v Kralupech nad Vltavou se uskuteční od úterý 15. března plánovaná zarážka, během které dojde k přerušení provoz. Výrobní areál projde celkovou údržbou a modernizací.


Postupné utlumování výrobního procesu začne ve středu 9. března. K úplnému zastavení výroby a předání zařízení do údržby dojde 15. března. Dne 18. dubna je předpokládané ukončení prací a následné zahájení postupného najíždění výrobních jednotek. Opětovného plného výkonu by mělo být dosaženo 29. dubna.Podrobné informace zveřejnila firma Orlen Unipetrol viz níže:

Kralupy nad Vltavou, dne 21. února 2022

Vážení, dovolte mi, abych Vás informoval, že v období od 15. března do 18. dubna 2022 se v areálu naší rafinérie v Kralupech nad Vltavou uskuteční plánovaná zarážka, během níž dojde k přerušení provozu a výrobní areál projde celkovou údržbou a modernizací.

Jedná se o plánované zastavení výroby z důvodu pravidelné údržby všech technologií v areálu dle legislativních a technicko - technologických požadavků. Během zarážky dojde také k realizaci investičních projektů a technologických změn, které bychom jinak museli provádět za provozu nebo při částečné odstávce, což by mohlo mít dopad na plynulost, bezpečnost a ekonomickou efektivitu provozu.


Ačkoliv bude výroba v rafinérii přerušena, provoz po vnitřních i vnějších komunikacích se zvýší. Z důvodu bezpečnosti dojde ve spolupráci s Policií ČR k přechodnému omezení rychlosti na příjezdové komunikaci k areálu rafinérie. V období odstavování a opětovného zprovozňování technologií bude také nutné ve zvýšené míře využívat polní hořáky, které slouží ke spalování nestandardní produkce. Za případný zvýšený provoz a zvukové či světelné efekty během zarážky se dopředu omlouváme.


Postupné utlumování výrobního procesu začne 9. března. K úplnému zastavení výroby a předání zařízení do údržby dojde 15. března. Dne 18. dubna předpokládáme ukončení prací a následné zahájení postupného najíždění výrobních jednotek. Opětovného plného výkonu bychom měli dosáhnout 29. dubna. Za vedení společnosti Vás chci ujistit, že uděláme maximum, aby dopady zarážky na obyvatele okolních obcí byly co možná nejmenší.


Jaroslav Hacko,

ředitel rafinérie Kralupy skupiny ORLEN Unipetrol

91 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page