top of page
  • Marta Dušková

Požádat o výjimku pro některou z letošních akcí je možné do konce února

Město Neratovice připravuje obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu pro rok 2023 a v rámci této vyhlášky jsou uděleny výjimky akcím, které jsou tradiční nebo přinášejí kulturní obohacení a jsou určeny široké veřejnosti.

Doba nočního klidu je stanovena od dvacáté druhé do šesté hodiny ranní a stanovuje i § 34, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Během tohoto časového rozmezí je povinností každého dodržovat klid a ochranu před hlukem a vibracemi.


Do konce února lze podat žádost o zahrnutí akce do výjimek uvedených ve vyhlášce města. Přestupkový zákon a ani vyhláška města o nočním klidu ale nezakazují konání jakékoliv akce, pokud nepřesáhne 22 hodinu či v případě udělené výjimky jinou stanovenou dobu.


Žádost o výjimku a zařazení akce do vyhlášky města je možné prostřednictvím formuláře.


Podrobnější informace a formulář žádosti je k dispozici na Výzva pro pořadatele kulturních a společenských akcí: Neratovice.


Úvodní foto www.advokatnidenik.cz

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page