top of page
  • Marta Dušková

Podpora bezplatného školního stravování

Do podpory bezplatného školního stravování pro dětí od 2 do 26 let v hmotné nouzi a tíživé finanční situaci se mohou zapojit všechny školy, které sídlí ve Středočeském kraji.

Z webu Středočeského kraje:

„Účelem podpory je zajištění bezplatného školního stravování dětem v mateřských školách, žákům a studentům v základních a středních školách (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště, včetně škol speciálních a konzervatoří) a dětem, žákům a studentům ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internátní zařízeních, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Zlepšit dětem, žákům a studentům podmínky pro řádný průběh jejich školní a mimoškolní docházky a zároveň i předcházet jejich případnému sociálnímu vyloučení“.

Žádosti na podporu bezplatného školního stravování mohou podávat školy (mateřské, základní, střední, SOŠ, SOU, gymnázium, konzervatoř, kombinované a speciální) a školská zařízení (školní jídelna, domov mládeže, internátní zařízení).

Žádosti pro školní rok 2024/2025 lze podávat od 22. května 2024 do 15. prosince 2024.

 

7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page