top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury pro rok 2021 vyhlašuje výše uvedený dotační program.

Finanční prostředky v programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. Finanční prostředky jsou dále určeny na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Minimální podíl vlastníka je 20% z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek, minimální výše příspěvku je 50.000 Kč.


Program bude realizován v jednom kole, uzávěrka příjmu žádostí v podatelně Městského úřadu Neratovice, Kojetická 1028 je 28. února 2021.


Celková výše státní finanční podpory pro obecní úřad obce s rozšířenou působností Neratovice pro rok 2021 je 166.000 Kč.

Pro veškeré potřebné informace se mohou zájemci obrátit na referentku Městského úřadu Neratovice, stavební odbor - památková péče, Ing. Lenku Hrodkovou, tel.: 315 650 363, e-mail: lenka.hrodkova@neratovice.cz.


Všechny potřebné dokumenty jsou zveřejněny na www.neratovice.cz pod článkem o této podpoře.

17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page