top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Pojďme se stát pěstouny

V každé společnosti a v každé době je určitý počet dětí, o které se jejich rodiče, nemohou nebo nechtějí starat, anebo z nějakého důvodu není žádoucí, aby se starali. Úkolem společnosti pak je, zajistit takovým dětem co nejlepší náhradní rodinou péči. Do pěstounských rodin přicházejí dětí různého věku, s různou zátěží fyzickou, psychickou, sociální, některé si již kus své minulosti pamatují. Nenahraditelná pro výchovu dětí je socializačně-výchovná a emocionální funkce rodiny. Rok 2022, je rokem rodiny. Zamysleme se nad tím, zda můžeme, chceme a máme chuť přijmout do rodiny dítě, které nás potřebuje, pro které bude ta naše rodina, tím prvním bezpečným místem.

Rozhodne-li se člověk věnovat pěstounství, musí počítat s tím, že je to běh na dlouhou trať. Musí se připravit na částečnou ztrátu soukromí, musí počítat s tím, že svým rozhodnutím ovlivní život nejen svých dětí, ale i širší rodiny, neboť přijímané děti mají svoji historii, prožitá traumata, ale také očekávání.

Stát se pěstounem je určitý proces, na jehož konci zazvoní telefon, s tím, že právě Vy jste byli vybráni jako nejvhodnější osoby pro dítě či děti, které vyrůstají u pěstounů na přechodnou dobu, v dětských centrech či dětských domovech.


8000 dětí v ústavní péči je 8000 důvodů ke změně.

Podrobné informace zájemcům o pěstounství poskytneme na Odboru sociálních věcí

a zdravotnictví, oddělení sociálně - právní ochrany dětí, MěÚ Mělník.


Bc. Dana Kotalová, sociální pracovnice OSPOD MÚ Mělník

10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page