top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Pomoc občanům v tísni nabízí Sociálně právní poradna Mělník

MĚLNÍK - Služby prevence města Mělníka (SPMM) nabízejí širokou pomoc občanům města a přilehlého okolí. V Mělníku poskytují SPMM sociální služby již více než deset let. Kromě pobytových služeb v rámci azylového bydlení (ať už pro rodiny, jednotlivce či samostatně pro matky s dětmi) jsou to také ambulantní služby typu noclehárny nebo nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Organizace poskytuje také odborné sociální poradenství lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace.

Poslání a cíle Sociálně právní poradny Mělník

Sociálně právní poradna Mělník je jednou z celkem 4 druhů sociálních služeb SPMM, které jsou poskytovány v souladu s platnou legislativou (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Smyslem poradny je poskytnout lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, individuální pomoc a řešit ji na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a především diskrétně (anonymně). Jedná se o ambulantní formu pomoci, která je zajišťována poradenským pracovníkem v prostorách Radničního dvora Městského úřadu Mělník.


Poradna nabízí pomoc a řešení problémů v oblasti sociální problematiky (např. orientace v systému sociálních dávek, ztráta bydlení apod.), v právních věcech (např. řešení rozvodu, pracovněprávního vztahu), ale i v oblasti dluhů, vzdělání či mezilidských vztahů. Nejčastější formou pomoci je konzultační činnost s klientem, jejímž cílem je vyjasnit problém a navrhnout řešení nepříznivé situace (poradna rovněž spolupracuje s řadou specializovaných pracovišť). Z povahy své činnosti však poradna nemůže občana zastupovat v právních věcech, jako např. v řízení před soudem, při jednání na úřadě a podobně.


V uplynulých letech se občané na poradnu nejčastěji obraceli s problémy, které se týkaly dluhů, úpravy poměrů k nezletilým dětem nebo v souvislosti s rozvodem manželství. Téměř třetinu všech klientů poradny tvořily v uplynulém roce zejména matky samoživitelky, což potvrzuje trend z předešlých let.


Za přísných hygienických podmínek a za dodržení vládních nařízení fungovala sociálně právní poradna po celý rok 2020 bez omezení nebo přerušení provozu. Klienti tak měli možnost řešit své problémy i v době pandemie. Především v letních měsících a na podzim byl zaznamenán relativně vysoký nárůst žádostí o pomoc. Ukázalo se, že pandemie výrazně zasáhla jak ekonomickou stránku našich životů, tak především tu sociální. Dluhy, ztráta zaměstnání i domácí násilí se staly významnými tématy, která bylo potřeba řešit více než kdy jindy.


Kontakt a provozní doba

Místem poskytování služby je kancelář v prostorách Radničního dvora Městského úřadu Mělník. Provozní doba poradny je veřejnosti dostupná na webových stránkách SPMM (www.spmm.cz v sekci Aktuálně). Občanům, kteří mají o tuto službu zájem, doporučujeme, aby se na konzultaci předem objednali. Učinit tak mohou telefonicky (+420 737 385 584) nebo e-mailem (j.pivarc@melnik.cz).


Lucie Klášterková,

vedoucí Služeb prevence města Mělníka

41 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page