top of page
  • Marta Dušková

Poslední etapa rekonstrukce centra města začne na jaře

Město Kralupy nad Vltavou informuje o zahájení IV. etapy investiční akce Revitalizace centra města. Poslední etapa bude zahájena počátkem měsíce dubna.

Jedná se o poslední část inovace Palackého náměstí, jež byla započata v roce 2017. Nyní už chybí dokončit „pouze“ dvojici ulic (Husova a Jungmannova) nacházejících se v bezprostřední blízkosti drážního tělesa.


Rekonstrukce ulic byla v časové návaznosti rozdělena do dvou částí, přičemž ta první se dotkne pouze Husovy ulice. Aby však mohla akce začít v řádném termínu, bude ji začátkem března předcházet nepopulární odstraňování sakur. Starosta Libor Lesák se v této věci vyjádřil takto: „Nikdo z nás se nerad dívá na odstraňování jakýchkoliv stromů. Pokud však chceme dosáhnout moderního prostoru a přívětivého prostředí těchto ulic, musí zeleň, která je za zenitem svého života, ustoupit. Tím spíše, že akce začne překladem plynového potrubí, které vede v těsné blízkosti kořenového systému stromů.“


Občané se však nemusí bát, že by ulicím v novém chyběla zeleň. Dle příslušných vizualizací je zřejmá snaha o zasazení nových dřevin a zeleně v mnohem větším rozsahu, než tomu bylo doposud. „Kromě zeleně zde dojde k výrazným změnám v rámci uspořádání komunikací a chodníků. Počítáno je i s novým veřejným osvětlením, inženýrskými sítěmi a odlišně pojatými parkovacími plochami. Dle plánu jsou umístěny blíže k drážnímu tělesu,“ říká Jan Novotný z odboru realizace investic a správy majetku MěÚ Kralupy nad Vltavou.


Pro lepší představu dále podotýká, že po vizuální stránce rekonstrukce vychází ze stylu předchozích etap, nicméně právě v ulici Husova bude ještě více rozšířena odpočinková zóna, a to především díky zmíněným plochám zeleně. Z moderních prvků nebudou chybět např. vysouvací sloupky či nabíječky pro elektromobily. Práce by zde měly trvat do konce kalendářního roku, během kterého mimo jiné dojde i k instalaci vedení horkovodu v sousední ulici Žižkova, a to za účelem připojení budovy pivovaru. Důležitým sdělením je i realizace spojená s novou dešťovou kanalizací, fungující na systému retence dešťových vod pro zajištění modrozelené infrastruktury. Jejím cílem je zadržet co nejvíce dešťové vody pro vysazenou zeleň.

Poslední etapu následně zakončí rekonstrukce Jungmannovy ulice, která rovněž dostane zcela novou tvář. Podél drážního tělesa by v budoucnu měly vyrůst moderní prodejní stánky, jimž je nezbytné vyčlenit volné prostory už na začátku přestavby. „Musí zde dojít k umístění inženýrských sítí pro připojení jednotlivých stánků k energiím,“ říká Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic MěÚ, jež dále přináší informaci o obnově přístřešku nad vstupem do podchodu pod železniční tratí. I tento prvek se stane alespoň částečně součástí rekonstrukce.


Předpokládaná realizace bude probíhat v letech 2023 (Husova ul.) a 2024 (Jungmannova ul.). Odhadovaná cena byla vykalkulována na 35 mil. Kč, z toho 20 mil. Kč je v přípravě žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.


668 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page