top of page
  • Marta Dušková

Povinná výměna kotlů se blíží

Od 1. září 2022 nebude možné provozovat kotle na tuhá paliva I. a II. emisní třídy a ty, které nejsou zařazeny do žádné z emisních tříd dle ČSN EN 303-5. Povinnost výměny kotlů na tuhá paliva se týká veškerých spalovacích zdrojů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu o tepelném příkonu 10 kW do 300 kW, které nesplňují emisní limity. Každému, kdo by i po tomto datu provozoval nevyhovující kotel, hrozí pokuta do výše 50 tisíc korun.

Do které třídy je zařazen daný kotel, lze zjistit na jeho výrobním štítku, dokumentaci od výrobce, popř. v protokolu z povinné kontroly technického stavu a provozu, kterou je třeba provádět každé 3 roky. Zákaz se týká i kotlů, které nejsou zařazeny do žádné emisní třídy, což jsou kotle staršího data výroby či takové, které si šikovní kutilové vyrobili sami. Kotle 1. a 2. emisní třídy není možné zakoupit již od ledna 2014. Od září 2022 bude možné provozovat kotle na tuhá paliva pouze 3. a vyšší emisní třídy. Jde o zařízení, která splňují zákonem dané parametry a při jejich řádném provozu, by měly znečišťovat ovzduší podstatně méně.


Nový kotel není levná záležitost, a tak stát podporuje výměnu starých neekologických kotlů formou dotace. Pravděpodobně letos na jaře bude vyhlášena výzva pro občany Středočeského kraje na kotlíkové dotace. Již nyní je na webových stránkách zřízený odkaz pod názvem Kotlíkové dotace, kde jsou bližší informace k připravované výzvě, dále byla zřízena „kotlíková linka“: 257 280 991 a email: kotliky@kr-s.cz. Na tyto kontakty se můžete obracet s dotazy. Připravované kotlíkové dotace by měly být zaměřeny především na domácnosti s nižšími příjmy. Avšak i ostatní, kteří by nesplnili tyto podmínky, mají možnost zažádat o dotaci na výměnu kotle v rámci Nové zelené úsporám (blíže na www.novazelenausporam.cz).


Dotazy týkající se dané problematiky lze také zasílat na nově zřízený email: ovzdusi@neratovice.cz, kde se je budou snažit zodpovědět pracovníci odboru životního prostředí MěÚ Neratovice.


Odbor životního prostředí www.neratovice.cz


Požádat o dotaci na výměnu kotle je možné v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám. Podrobné informace na Nová zelená úsporám – Dotace pro úsporné bydlení (novazelenausporam.cz).


Od 1. září 2022 vstoupí v platnost zákon, který zakazuje používání kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Topit starým neekologickým kotlem se nemusí vyplatit. Pokut kotel nebude mít platnou revizní zprávu, hrozí uživateli pokuta až 50 000 Kč. Na výzvu obecního úřadu je nutné předložit revizní zprávu ke kontrole.

32 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

תגובות


bottom of page