top of page
  • Marta Dušková

Povolení návštěv v nemocnici Mělník platí od 17. května

V pondělí 17. května zveřejnila nemocnice Mělník informace o podmínkách návštěv pacientů na lůžkových odděleních.


Povolení návštěv v nemocnici Mělník

Od pondělí 17. května 2021 se na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povolují návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních.

Návštěvy pacientů jsou možné v úterý, čtvrtek a neděli v čase od 14:30 – 17:00 hodin. (Neplatí pro ODLP Podolí)Podmínkou pro umožnění návštěvy, je prokázání se:

negativní testemPCR nebo antigenním testem na přítomnost viru SARS-CoV – 2 ne starší 48 hodin

nebo certifikátem o ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od uplynutí druhé dávky uplynulo 14 dní

nebo dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 v době ne starší 90 dnů před dnem návštěvy.

Režimová opatření pro lůžkovou péči:

Doba návštěvy je omezena maximálně na 20 minut.

K pacientovi mohou nejvýše 2 osoby nevykazující symptomy onemocnění covid-19 a to tak, aby na vícelůžkových pokojích nedocházelo ke kumulaci počtu osob.

Na infekční oddělení a pracoviště intenzivní péče je návštěva možná pouze po domluvě s ošetřujícím lékařem

Návštěva musí mít po celou dobu návštěvy správně nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) bez výdechového ventilu třídy FFP2, FFP3, KN 95.

Před vstupem na oddělení návštěva provede řádnou dezinfekci rukou.

Oddělení zůstávají i nadále uzamčená.

U osob v režimu karantény nebo izolace nejsou návštěvy umožněny.

Bez omezení jsou povoleny návštěvy u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění a u pacientů s omezenou svéprávností.


Režimová opatření pro ambulantní péči:

Z důvodu zabránění kumulace pacientů a doprovodů je nutné dodržovat:

objednávání na čas u plánovaných návštěv,

zajištění odstupů v čekárnách,

zákaz pobytů doprovodů v čekárnách a ambulancích.

Povolení návštěv na oddělení dlouhodobé lůžkové péče

Od pondělí 12. dubna 2021 se na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povolují návštěvy na Oddělení dlouhodobé lůžkové péče Nemocnice Mělník.

Návštěvy pacientů jsou možné v pondělí, středu a pátek v čase od 14:00 – 16:00 hodin.

Podmínkou pro umožnění návštěvy, je prokázání se:

negativním testemPCR nebo antigenním testem na přítomnost viru SARS-CoV – 2 ne starší 48 hodin

nebo certifikátem o ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od uplynutí druhé dávky uplynulo 14 dní

nebo dokladem o prodělání onemocnění COVID-19 v době ne starší 90 dnů před dnem návštěvy.

V případě, že návštěva nesplní výše uvedené body, je možné podstoupit testování návštěvy v budově ODLP a to pouze ve středu v čase od 14:00 do 15:00 hodin.

Na testování je nutné se předem objednat.


Režimová opatření:

Na recepci dojde k písemné evidenci návštěvy včetně kontroly dokladu viz. výše.

Doba návštěvy je omezena maximálně na 20 minut.

K pacientovi mohou pouze dva členové rodiny v jednom týdnu

Návštěva musí mít po celou dobu návštěvy správně nasazenou ochrannou pomůcku chránícími dýchací cesty bez výdechového ventilu třídy FFP2, FFP3, KN 95.

Před vstupem na oddělení návštěva provede řádnou dezinfekci rukou.

Budova zůstává i nadále uzamčená.

V případě výskytu COVID pozitivního pacienta na některém z oddělení ODLP, dojde k okamžitému zrušení návštěv.


Informace o pacientech i nadále podává ošetřující lékař na základě předchozího telefonického objednání.20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page