top of page
  • Marta Dušková

Pozvánka na seminář Hospodaření s dešťovou vodou

V rámci projektu Počítáme s vodou se v úterý 13. dubna 2021 od 10 hodin uskuteční ve spolupráci s městem Mělník debata na velmi aktuální téma našich měst, adaptaci na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI).

Jedná se o unikátní příležitost sdílet poznatky a zkušenosti s odborníky, kteří patří k nejlepším v ČR a jsou jim svěřovány úkoly národního zájmu. Jsou spoluautory jedinečných koncepčních dokumentů v oblasti adaptace na změnu klimatu pro několik velkých měst v ČR a Akčního plánu pro aplikaci MZI v ČR. Účastníci debaty se budou moci dozvědět nejenom jejich nejnovější poznatky, ale hlavně praktické zkušenosti se zaváděním systémových opatření MZI do života měst a využívání dotací na tato opatření.


Na debatě vystoupí doc. Ing. David Stránský, Ph.D. (ČVUT), Ing. Jiří Vítek (JV PROJEKT VH s.r.o.), David Hora, DiS. (Treewalker s.r.o.) a Ctirad Mikeš (Město Mělník). Na dopolední teoretickou část bude navazovat odpolední praktická část a debata.


Seminář, který se uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu Mělník, nám. Míru 51, je určen pro zástupce veřejné správy, odborné a široké veřejnosti a je pro všechny účastníky zdarma s nutností registrace ZDE.


Prosím počítejte s případnou změnou na online variantu semináře. Budeme reagovat na to, jak se bude vyvíjet epidemická situace v ČR.


Zdroj město Mělník

9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page