top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Právní poradna: Jak se počítají náklady právního zastoupení?

Dostala jsem výpověď z nájmu bytu, Proti ní jsem podala žalobu, alo soudní spor jsem bohužel prohrála, navíc si advokát pronajímatele napočítal obrovské peníze jako náklady řízení a soud mi uložil, abych je zaplatila. Dá se proti tomu něco dělat? Copak si může advokát naúčtovat, co si řekne a když mu to protistrana zaplatí a pak vyhraje, tak to všechno musím zaplatit já?


Jestliže v průběhu občanskoprávních sporů obvykle platí, že každá ze stran si nese svoje náklady, tak v případě že je spor rozhodnut, tak obvykle platí jednoduchá zásad – Kdo prohrál, ten platí. To jakou částku platí nicméně má svá pravidla.


Předně je třeba říci, že soud má možnost dle zákona rozhodnout i v případě, kdy prohrajete o tom, že náklady řízení platit nemusíte, že je musíte hradit v nižší výši, než by vyplývalo z legislativních pravidel, případě, že je můžete zaplatit ve splátkách. Důvodem pro takové rozhodnutí soudu bude zejména případ, kdy jste se ve sporu neocitli vaší vinou, případně pokud jsou k takovému rozhodnutí sociální důvody na straně toho, kdo spor prohrál.


Pokud tuto možnost ponecháme stranou, pak je třeba si uvědomit, co vše bude činit náklady řízení. V praxi to bývá zejména soudní poplatek, který na počátku hradí žalobce, dále náklady právních zastoupení, tedy náklady na advokáta, náklady prováděných důkazů – zejména znaleckých posudků. V případě, že strana není zastupována má již nárok alespoň na paušální náhradu nákladů řízení.


Náhrada nákladů za právní zastoupení advokátem nemusí mít v praxi mnoho společného s tím, kolik advokát dostal reálně zaplaceno. Advokáti jsou totiž často placeni na základě dohody s klientem hodinovými sazbami, ale náhrada nákladů, kterou musí ten, kdo spor prohrál, platit vítězi, se odvíjí od tzv. advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb.), který stanovuje výši odměny pro případ, že se advokát a klient na odměně nedohodnou jinak. Advokátní tarif pak počítá odměnu podle počtu úkonů právní služby bez ohledu na to, kolik času advokátovi práce zabrala. Takovým úkonem může být porada s klientem, podání žaloby či vyjádření k soudu, účast na soudním jednání, podání odvolání atd.


Každý spor má dle této vyhlášky nějakou svoji tarifní hodnotu, která se odvozuje od výše částky o níž se spor vede. U nepeněžitých plnění je tarifní hodnota uvedena přímo ve vyhlášce, i když často není úplně snadné konkrétní spor do nějaké kolonky napasovat. To, co se advokátovi zaplatí, je pak jeho odměna vypočítávaná z tarifní hodnoty a dále paušální náhrada hotových výdajů ve výši 300,- Kč za jeden úkon právní služby. Pokud je advokát plátcem DPH, tak se k tomu DPH připočte také. To vše se vynásobí počtem úkonů.


Zatímco u sporů o nižší částky nebo nepeněžitá plnění je obvykle náhrada nákladů právního zastoupení nižší – a to často i podstatně – než jsou náklady, které musel advokátovi zaplatit vítěz sporu, tak u sporů o vyšší částky může být zase náhrada nákladů i podstatně vyšší.


Doporučuji tedy zkontrolovat podle odůvodnění rozsudku, jestli je odměna vypočítána dle tarifu a jestli je výpočet správný. Pokud nikoli, může to být důvodem pro podání odvolání proti výroku o náhradě nákladů řízení.


Článek byl zpracován pro Iuridicum Remedium, z. s. a vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.

40 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page