top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Právní poradna: „Milostivé léto“ jako jedinečná příležitost zbavit se některých dluhů

Mám řadu dluhů z minulosti, které už jsou v exekuci. Částečně jsou to dluhy za různé nevýhodné půjčky, část pak dluhy za různé místní poplatky a za nezaplacené zdravotní pojištění i několik pokut za jízdu bez jízdenky v MHD. Někde jsem slyšela, že by se snad důchodcům měly všechny exekuce odpustit, když alespoň část dluhu zaplatili. Co je na tom pravdy?

Nejspíš máte na mysli tzv. milostivé léto, což je další z novinek v oblasti exekucí, která byla nedávno přijata. Koncem října, konkrétně 28. 10. nabydou účinnosti přechodná ustanovení exekučního řádu, která právě milostivé léto upravují. A o co vlastně jde?


Milostivé léto je vlastně jakási forma dluhová amnestie. Netýká se ale všech dluhů a netýká se ani jistin dluhů a celých nákladů exekuce. Bude se vztahovat jen na dluhy vůči státu, územně samosprávným celkům, jejich příspěvkovým organizacím, zdravotním pojišťovnám, či společnostem, v nichž mají stát nebo samosprávy majetkovou většinu – tedy typicky třeba na dopravní podniky. Budou sem spadat i dluhy vůči České televizi či Českému rozhlasu. Nejedná se tedy ze zákona o věřitele ze soukromého sektoru, jako jsou banky, nebankovní společnosti, telefonní operátoři nebo soukromí dodavatelé energií. Nicméně i některé z těchto firem se zapojují do milostivého léta dobrovolně. Týká se to zejména různých poskytovatelů úvěrů. Je tedy dobré si zjistit, jestli zrovna ten váš věřitel není jedním z nich.


Milostivé léto se nevztahuje ani na správní či daňovíé exekuce či na dluhy, které v exekuci nejsou vůbec. Nevztahuje se ani na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti a dále pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné podle jiného zákona a pohledávky věřitelů na náhradu škody způsobené na zdraví.


A jak odpuštění části dluhu funguje? Základní podmínkou je, že dluh, který je v exekuci bude mít k datu nabytí účinnosti zaplacenou jistinu a na nákladech exekuce částku 750 Kč s DPH, tedy 908 Kč. Na splnění této podmínky máte od nabytí účinnosti, tedy od 28. 10. další tři měsíce. Pokud tedy ještě jistina dluhu zaplacena nebyla, tak máte nějaký čas tak učinit. Jistina i s oněmi 908 Kč nicméně musí být kompletně zaplacena do 28. ledna 2022.


A co se stane, když je uvedená částka uhrazena? Exekutor přímo ze zákona a bez návrhu i bez souhlasu oprávněného exekuci zastaví. Zároveň vydá rozhodnutí, jímž osvobodí povinného od placení zbytku nezaplaceného dluhu.


Tento postup tak může být zajímavou možností pro povinné zejména u dluhů, kde během let významně narostlo příslušenství pohledávky, tedy zejména různé úroky, smluvní pokuty či náklady vymáhání ať už v exekučním či v nalézacím řízení. V konečném důsledku ale může jít i o přínos pro některé oprávněné, protože milostivé léto s sebou jistě přinese zvýšenou snahu dlužníků zaplatit alespoň základ dluhu s vidinou možného odpuštění zbytku.Článek byl zpracován pro Iuridicum Remedium, z. s. a vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page