top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Právní poradna: Vysoké zálohy za energie a co s nimi

Byla jsem jednou ze zákaznic společnosti Bohemia Energy a nyní bych měla dodavateli poslední instance platit zálohy na elektřinu a plyn, na něž by mi ani důchod nestačil. Co s tím můžu dělat?

Zvyšování cen energií v nejbližších měsících zasáhne prakticky všechny odběratele. Nejhůře ale na tom budou právě ti, kteří spadli do režimu dodavatele poslední instance (DPI). Zálohy na energie jim v takovém případě vyskočí i několikanásobně nahoru. I lidé, kteří nikdy neměli problémy s dluhy se tak mohou najednou ocitnout v situaci, kdy snadno mohou spadnout do dluhové pasti.


Pokud taková situace nastala, je vhodné udělat především kroky k tomu, abyste v režimu dodavatele poslední instance byla co nejkratší dobu. Najděte si tedy nového dodavatele, s nímž uzavřete běžnou smlouvu. Může to klidně být i dodavatel poslední instance, ale hlavní je vystoupit z režimu DPI a mít běžnou smlouvu. Rozdíl může být právě ve výši záloh. Zatímco dodavatel poslední instance rozpočítává zálohy podle následujícího půlroku, tak u běžných smluv jsou zálohy rozpočítávány na rok. Jedním z důvodů, proč jsou zálohy u DPI tak vysoké je tak i to, že v zimních měsících, které máme v následujícím půlroce před sebou, jsou náklady na energie podstatně vyšší zejména kvůli vytápění. U ročního rozpočítání záloh, jaké je běžné u klasických dodavatelských smluv, se tak zohlední i měsíce méně náročné na energie a zálohy jsou obvykle nižší.


V každém případě ani uzavření běžné smlouvy neznamená, že bude zákazník schopen nové zálohy platit. V takové chvíli je na místě zvážit žádost o sociální dávky, které by tento nárůst mohly kompenzovat. Zejména jde o dvě dávky na bydlení, tedy příspěvek a doplatek na bydlení. Ačkoli tyto dávky si společnost spojuje zejména s vysokými nájmy, tak tyto umožňují hradit i náklady spojené s bydlením, typicky právě nárůst cen energií při nedostatečném příjmu. U příspěvku na bydlení se přitom neposuzuje celkový majetek a dávku mohou využít třeba i vlastníci nemovitostí. Problémem může být, že příspěvek na bydlení se přiznává až zpětně.


Pro okamžité řešení nedostatku peněz na běžné výdaje v souvislosti se zaplacením záloh mohou lidé v hmotné nouzi využít dávku mimořádné okamžité pomoci. Ačkoli tato dávka není určena na placení záloh, ale primárně na jednorázové výdaje, může posloužit k hrazení jiných nezbytných nákladů, na něž vám už nezbydou peníze. Ministerstvo práce a sociálních věcí pro řešení aktuální situace připravuje i speciální režim nazvaný MOP - Vyúčtování DPI, který je oproti běžné mimořádné okamžité pomoci více benevolentní zejména při posuzování úspor žadatele. Podmínkou žádosti bude, že žadatel přešel nejpozději do konce roku z režimu DPI k běžné smlouvě, a od DPI obdržel vyúčtování uhrazených záloh.


Stejně jako se náhle problém se skokovým růstem záloh objevil, tak jsou za pochodu přijímána i různá nová opatření, která vám mohou pomoci. O veškeré výše uvedené dávky je třeba žádat na Úřadu práce a v sekci aktualit na webových stránkách úřadu práce lze zjistit i novinky, které vám mohou pomoci. Pokud nepracujete s internetem lze se obrátit na call centrum Úřadu práce na číslo 800 77 99 00. Informace lze získat i na obecních úřadech nebo u neziskových organizací, které se zabývají spotřebitelskou nebo dluhovou problematikou.


Článek byl zpracován pro Iuridicum Remedium, z. s. a vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.


29 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Opmerkingen


bottom of page