top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Právní poradna: Zastavování dlouhodobých bezvýsledných exekucí

Je proti mně vedena celá řada exekucí, ale už řadu let nemám důchod v takové výši, který by bylo možné v exekuci postihnout. Slyšela jsem, že se chystají nějaké změny a exekuce by po nějaké době měly být automaticky zastaveny. Co je na tom pravdy?Na konci července 2021 vyšla ve sbírce zákonů asi vůbec nejdůležitější novela týkající se provádění exekucí za poslední léta. Právě možnost zastavování bezvýsledných exekucí je jednou z významných novinek.


Podle nové právní úpravy bude již v roce 2023 možné zastavovat exekuce, pokud v posledních šesti letech nebylo možné vymoci alespoň částku dostačující k pokrytí nákladů exekuce. V případě, že takovou exekuci bude exekutor provádět, vyzve věřitele, aby v případě, že chce ve vedení exekuce pokračovat, složil tzv. prodlužovací zálohu. To má věřitele donutit k tomu, aby si rozmyslel, jestli vedení takové exekuce má smysl. Složením zálohy lze exekuci prodloužit jen dvakrát na maximálně 12 let, pak bude exekuce zastavena. Je třeba zdůraznit, že ne u všech pohledávek toto platí, nejde třeba o pohledávky způsobené trestným činem, nároky z náhrady škody na zdraví, a nebo vymáhání dlužného výživného.


Trochu jiná pravidla budou platit u exekucí vedených v případech, kdy původní dlužná jistina nepřesáhla 1500,- Kč. Pokud u těchto exekucí nebylo v posledních třech letech ničeho vymoženo, tak bude opět po složení prodlužovací zálohy možné takovou exekuci prodloužit opět maximálně o další 3 roky. Opět i zde ale platí výše zmíněné výjimky.


Ačkoli jde o velkou legislativní změnu, tak je třeba zdůraznit, že již v současnosti lze žádat o zastavení dlouhodobě bezvýsledných exekucí. Zejména v případech, kdy je zřejmé, že majetkové poměry dlužníka ani v blízké budoucnosti neslibují nějaké zlepšení vyhlídek věřitele na uspokojení jeho pohledávek, dochází často k zastavení exekucí buď proto, že s tímto návrhem dlužníka souhlasí sám věřitel, nebo proto, že o tom rozhodl soud po předložení věci exekutorem. V prvním případě lze očekávat vstřícnost zejména od větších věřitelů, jako jsou banky, orgány veřejné moci nebo třeba zdravotní pojišťovny. V druhém případě může rozhodnout exekuční soud i proti vůli věřitele. Bohužel rozhodovací praxe soudů, i s ohledem na specifické poměry každého dlužníka, je v tomto dosti nepředvídatelná. Nová právní úprava by tak mohla situaci zpřehlednit.


Vedle úpravy zastavování exekucí lze najít v novele i celou řadu dalších novinek, ať už jde o způsob započítávání dluhů, snižování sankcí za neplacení zákonných pojištění nebo změn při provádění tzv. mobiliárních exekucí. K těmto novinkám se vrátíme v některých z následujících právně poradenských rubrik.


Článek byl zpracován pro Iuridicum Remedium, z. s. a vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva práce a sociálních věcí.

74 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page