top of page
  • Marta Dušková

Průjezd ulicí Třebízského je zakázán

Od úterý 25. října nabývá platnosti veřejná vyhláška o stanovení zákazu průjezdu ulicí Třebízského v Kralupech nad Vltavou z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy. Danou ulici již nelze využívat jako jednu z tranzitních.

Nachází se zde základní škola, mateřská škola, fotbalové hřiště a několik provozoven drobných služeb. Rovněž je zde umístěna zástavba rodinných domů. Komunikace ulice Třebízského bude tak v případě nutnosti využita pouze jako objízdná trasa.


Vyjádření Libora Lesáka, starosty města:

„Zklidněním dopravy v ulici Třebízského jsme se zabývali už v několika předchozích letech, přičemž aktuální akce je reakcí na obsáhlé petice občanů, jež bydlí v této lokalitě.

Dopravní komise, která veškeré žádosti několikráte projednávala, zvolila nejprve formu umístění dvou radarů do blízkosti školských zařízení. Hned poté následovala instalace značky „průjezd zakázán“, a to na základě rozhodnutí rady města ze dne 05.09. 2022.


Tato značka umožňuje všem obyvatelům v dané lokalitě ulicí projíždět, ovšem zamezuje provozu tranzitnímu, zejména pak tomu, jenž nekončí v Kralupech nad Vltavou. Jedná se nám primárně o to, aby si řidiči nezkracovali cestu touto ulicí, a předně využívali hlavní dopravní tepnu. (ulice Mostní). Zároveň jsme se snažili zajistit i to, aby mapové portály upřednostňovaly tuto stěžejní trasu před ulicí Třebízského.“


Příslušná vyhláška je k dispozici v příloze tohoto příspěvku. Její součástí je také stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje - Dopravní inspektorát Mělník.


Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích_ulice Třebízského
.pdf
Stáhnout PDF • 1.64MB23 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Bình luận


bottom of page