top of page
  • Marta Dušková

Prevence je důležitá a měla by začínat už u malých dětí

Základním posláním Městské policie Mělník je chránit bezpečí občanů, prosazování zákonů a udržení pořádku. V neposlední řadě se městští strážníci věnují preventivní činnosti, a to zejména ve školách mateřských a základních.

Preventivními programy pro děti se zabývá preventistka praporčík Radka Srbová. Agendu převzala po komisaři Petru Limprechtovi, zástupci ředitele, který ji na Městské policii Mělník vybudoval.


Radka Srbová začala nejdříve na programech jen spolupracovat: „Od roku 2007 jsem pracovala na městském úřadu na dávkách pomoci v hmotné nouzi a tenkrát jsem měla labradorského retrívra jménem Harwey. Jednou mě oslovil Petr Limprecht, jestli bych se s ním nezúčastnila občas nějaké besedy i s Harwey. Tak to vlastně začalo. Když dávky přecházely pod úřad práce, mohla jsem pracovat dál pod úřadem práce. Dostala jsem ale nabídku pracovat jako operační na městské policii. Začala jsem s Petrem spolupracovat víc a chodila jsem s ním na besedy do škol. Postupně se agenda na mě přesouvala a v roce 2014 vznikla dopravně preventivní skupina, která se zabývá dopravní činnost a dohlíží na dodržování předpisů ve městě. V rámci prevence jsem to převzala já společně s kolegou Martinem Motákem. Všechny projekty děláme většinou společně“.


Radku Srbovou na besedy do mateřských škol doprovází v současné době vedle Martina Motáka také border kolie Manny, která prochází právě výcvikem a seznamuje se s dog dancing. Je nepostradatelnou součástí týmu.


Radka Srbová vysvětluje: „Docházíme pravidelně do školek, byli jsme i v Centru seniorů, v nízkoprahovém zařízení Služeb prevence města Mělníka. Snažíme se ukázat dětem, jak se chovat ke zvířatům právě přes Mannyho. Děti se dozvídají, co mají pejskové rádi, co nemají, co dělat, když k nám přiběhne cizí pes, co dělat, když si chci pohladit pejska na vodítku či k čemu se pejskové využívají. Já jim ukazuju, co všechno Manny umí a na konci si děti vyzkoušejí, co je canisterapie, lehnou si na něj, mazlí se s ním atd. Chováme se dobře k pejskům je jedním z projektů v rámci preventivních programů“.

Preventivní skupina se v rámci prevence věnuje i dalším tématům. Zajímavá je beseda s názvem Co dělat, když, která dětem pomáhá orientovat se v různých situacích a učí je, co dělat například, když hoří, jak se zachovat při bouračce či při přepadení. Věnují se i šikaně a dalším tématům.


Radka Srbová byla letos v dubnu jmenována manažerkou prevence kriminality města Mělník a do její náplně práce patří mimo jiné koordinovat spolupráci mezi všemi záchrannými složkami. První společnou akcí byl 1.června Mělnický dětský den s IZS, který je obdobou dřívější akce Den bezpečí a pořádku. Na akci spolupracovali nejen útvary záchranných složek městská policie, hasiči, záchranná služba, ale i Dům dětí a mládeže, Centrum seniorů, Regionální muzeum Mělník, se kterým městská policie spolupracuje během roku na programech pro školy, ČČK či Zdravotnická škola Mělník.

Petr Limprecht, zástupce ředitele Městské policie Mělník dodává k novému jmenování Radky Srbové: „Manažerka to celé zastřešuje a zajišťuje, je stěžejní člověk, který jedná s krajským úřadem, ministerstvem vnitra, řeší grantová řízení, projekty a další. To vše se skrývá za funkcí manažerka prevence kriminality města Mělník“.


Právě v těchto dnech připravují velkou akci, která se zaměří na kyberprostor v souvislosti s kyberšikanou. Akce se uskuteční v říjnu a bude více méně virtuální. Kromě názvu akce Back to reality však zatím není možné více prozradit.


Radka Srbová na závěr podotýká: „I vedle funkce manažerky se chci pořád věnovat programům s dětmi. Myslím si, že prevence by se měla řešit už u malých dětí a to mě hodně baví. Snažíme se, aby projekty byly pro děti zajímavé a líbí se mi, jak spontánně děti na besedách reagují. Mám velkou oporu ve vedení městské policie, velkou podporu současného vedení města a stejně tomu bylo i u minulého vedení. Bez toho by tuhle práci nešlo dělat“.


Čím vším se Městská policie Mělník v rámci prevence zabývá, je zveřejněno na webových stránkách Prevence | MP Mělník (mpmelnik.cz).

Použité fotografie z archivu Městské policie Mělník a z archivu Radky Srbové


74 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page