top of page
  • Marta Dušková

Preventivní projekt Back to reality byl představen prvním žákům

Od jara připravovala Městská policie Mělník s týmem Prevence kriminality města Mělník nový sociálně preventivní projekt s názvem Back to reality. Projekt byl slavnostně představen v pátek 13. října v Regionálním muzeu Mělník.

Na sociálně preventivním projektu spolupracoval tým Prevence kriminality města Mělník, Policie České republiky - Územní odbor Mělník, Městská policie Mělník a Regionální muzeum Mělník.


"Jedná se o jedenáctý prožitkový sociálně preventivní projekt, další z cyklu, který realizuje pro školy, rodiny s dětmi a veřejnost nejen z místní komunity tým Prevence kriminality města Mělníka, Policie České republiky – Územní odbor Mělník, Městské policie Mělník a Regionálního muzea Mělník společně s dalšími partnery. Cílí na oblast bezpečného kyberprostoru v perimetru nejmladší generace. Osvědčený tým lektorů policistů, strážníků, edukátorek se bude věnovat účastníkům a bude jim pomáhat s orientací v základní bezpečné kyberbezpečnosti se zaměřením na kybergrooming, sexting a phishing. Charakter devadesát minut trvajícího setkání se nese v rytmu aktivizujících metod. Projekt je provázen zvukovými efekty fiktivní komunikace mezi groomerem, nebo predátorem a potencionální obětí. Pozornost upoutá obrovská maketa mobilního telefonu, na níž se spouští hra s volbou variant k možnostem trávení volného času, reakcí na chaty od neznámých osob, manipulativního chování v online světě, otázek nadměrného hráčství, finančních, sociálních, či zdravotních dopadů nevratných virtuálních rozhodnutí uživatelů sítí a her. Děti se posunují mezi dioramaty s problémy, jsou v přímé interakci s lektory, živě diskutují, sdílí své zkušenosti a příběhy, ptají se a společně hledají odpovědi. Nechybí aktivizační prostředky, k nimž mj. patří týmová aktivita na tvorbu co nejbezpečnějšího hesla, testování přehledu v husté spleti virtuálních a komunikačních zkratek, či koordinační pohybové cvičení na koncentraci. Na přípravě a realizaci se podíleli kpt. Mgr. Tomáš Svoboda, por. Mgr. Markéta Johnová, prap. Martina Hamplová z Policie ČR – Územního odboru Mělník, dále manažerka prevence kriminality města Mělníka prap. Radka Srbová, DiS., prap. Martin Moták, kpt. Petr Limprecht (Městská policie Mělník), Mgr. Jitka Králová (Regionální muzeum Mělník), dále Tomáš Trejbal, předseda Komise prevence kriminality a radní města Mělníka, Mgr. Zuzana Syrová, emeritní vedoucí odboru kultura města Mělníka. Projekt organizačně a finančně podpořily MAS Vyhlídky, Středočeský kraj a město Mělník“, představuje projekt Jitka Králová, ředitelka Regionálního muzea Mělník.

„Jsem moc ráda, že mám kolem sebe lidi, kteří pracují s takovým nasazením a zápalem pro věc. Doufám, že tento projekt nebude pouze jednorázovou akcí, ale bude dále rozvinut a bude sloužit, jako pomocník v poznání nebezpečí v kyberprostoru pro naše žáčky“, dodává k projektu manažerka prevence kriminality města Mělníka prap. Radka Srbová.


Na projektu se nemalou měrou podílel grafik Petr Raist Šťastný. Pro projekt vyvinul počítačovou hru a zajistil technickou projekci na třímetrový model mobilního telefonu. Pro každé téma vytvořil dvě varianty plakátů, které upozorňují na nebezpečí a lákadla kyberprostoru. Vše je zpracováno ve stylu barevného komiksu, které dětí více přiláká.

Zážitkový projekt je určen pro žáky čtvrtých až šestých ročníků základních škol a předběžně je přihlášeno již kolem pěti set žáků. Pilotně je projekt nyní testován po dobu osmi dnů v prostředí Regionálního muzea Mělník a jeho cílem je upozornit děti na rizika spojená s kyberprostorem, například sdělování citlivých údajů, riziková komunikace, posílání fotografií s nevhodným obsahem apod.


Použité foto Radka Srbová65 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page