top of page
  • Marta Dušková

Proč v současné době stoupá domácí násilí?

Přísná omezení pohybu, se kterým je spojen sociální a ekonomický tlak, vede po celém světě ke zvýšení případů domácího násilí páchaného především na ženách a dětech. Oběti trpí za zavřenými dveřmi svých domovů, a i jejich blízké okolí často prožívané násilí zlehčuje, zpochybňuje a odrazuje od provedení změny, tedy odchodu.

Touto problematikou se zabývá i Středočeský kraj a v krajské síti sociálních služeb jsou tři organizace, které se přímo zabývají obětmi domácího násilí.


proFem o.p.s. - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. (nevládní nezisková organizace) www.profem.cz

Respondeo, z. s. (nevládní nezisková organizace) www.respondeo.cz

Zařízení sociální intervence Kladno (příspěvková organizace Středočeského kraje)


Podle informací ze Středočeského kraje byly v roce 2020 tyto služby poskytnuty v celé republice 1493 osobám.

"Kromě pomoci obětem domácího násilí Středočeský kraj věnuje také velké úsilí prevenci domácího násilí, a to zejména podporou sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, které pomáhají rodinám v nepříznivé sociální situaci tuto situaci lépe zvládat ve prospěch dětí i celkového fungování rodiny. V síti sociálních služeb Středočeského kraje máme aktuálně 30 sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Od 1. 1. 2022 to bude 31 služeb.", sdělil nám Martin Hrabánek, radní pro oblast sociálních věcí.


Domácí násilí má různé formy, není to jen otázka fyzického násilí:

  • psychického tlaku (ponižování, urážení, obviňování, zákazy, zastrašování, hrubé chování až vyhrožování, vydírání, ničení věcí oběti, terorizování),

  • emocionálního násilí (soustavná kontrola co dělá, s kým se stýká, kam chodí, zesměšňování, citové vydírání, výhružky odebráním dětí, vyhozením z bytu),

  • sexuální (znásilnění, nucení proti vůli k různým sexuálním praktikám, sexuální napadání, zacházení s blízkou osobou jako se sexuálním objektem),

  • sociální (zákazy kontaktů s rodinou a přáteli s cílem oběť sociálně izolovat, využívání dětí nebo jiných osob jako prostředku nátlaku na oběť)

  • ekonomickou (omezování přístupu k penězům, neposkytování prostředků na společnou domácnost, případně na děti, absolutní kontrola nad příjmy a výdaji oběti, zatajování finanční situace rodiny).

Zpravidla se navíc jedná o kombinaci různých forem domácího násilí.Názor redaktorky

Je pravděpodobné, že většina z nás si nevšimne ani ve svém okolí žádných náznaků a oběti určitě problém skrývají a bojí si říct o pomoc, ať už kvůli obavám z násilníka, či z důvodu zpochybnění a zlehčení problému. Proto není od věci připomenout opět dnes například signál domácího či jiného násilí, toto gesto se používá v celém světě. A v poslední době zachránilo život unesené dívce, protože někdo v okolí byl všímavý a hned reagoval. Oběti potřebují naši pomoc či radu.

A třeba naše větší vnímavost k okolí pomůže zásadně někomu zlepšit život. Či možná i zachránit… A třeba k tomu bude stačit jen gesto…

8 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page