top of page
  • Marta Dušková

Produkty z domácí zabíjačky se nesmí veřejně prodávat

Státní veterinární správa upozorňuje na porušení zákona prodejem masa z doma poražených zvířat. Pro domácí zabíjačky, jejichž doba v tomto ročním období v českých zemích právě nastává již tradičně, platí výjimka ze zákona a takto poražená zvířata nemusí projít veterinární prohlídkou, ale maso je určeno pouze pro omezený okruh spotřebitelů, což je domácnost chovatele a osoby blízké.

Maso z domácí zabijačky rozhodně není možné veřejně nabízet a prodávat. Přesto však k tomuto porušení zákona dochází, s čímž se setkávají při svém dozoru inspektoři Státní veterinární správy jako například aktuálně na farmářském trhu v Brně, kde prodejce nabízel zabijačkovou polévku.


Inspektoři na místě polévku znehodnotili a prodejci byla udělena pokuta v řádu jednotek tisíc korun. K porušení zákona došlo nejen prodejem produktu, ale výroba této potraviny probíhala bez povinné registrace u KVS. Zákon stanovuje povinnost porazit jatečná zvířata na jatkách, pokud jsou produkty z nich uváděny na trh.


Podrobné informace zveřejnila Státní veterinární správa v tiskové zprávě dne 19. října 2022 Produkty z domácí zabíjačky nelze rozhodně veřejně prodávat – Státní veterinární správa (svscr.cz).


Výňatek z tiskové zprávy:

Česká legislativa dlouhodobě (desítky let) nepovoluje ani nic takového, jako je „veřejná zabíjačka“. S ohledem na zvíře, které má být poraženo šetrně a v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, by nemělo jít o žádné „divadlo“. Veřejnou akci (např. pod názvem zabíjačkové hody, či jiným podobným názvem) lze uspořádat, ale pouze za té podmínky, že se prase nechá porazit ve schváleném zařízení (jatkách), kde je veterinárně prohlédnuto a rozbouráno. Lidem je možno následně zabíjačkové pochoutky nabídnout a je jedno, zda zdarma či za úplatu, v rámci veřejného stravování či stánku. Samozřejmě za předpokladu, že jsou splněna veškerá, zejména hygienická pravidla.


76 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page