top of page
  • Marta Dušková

Program podpory sportu pro rok 2023 je spuštěn

Město Mělník spustilo i letos jako každý rok program, jehož účelem je podpora sportovních aktivit, které nezajišťuje město.

Celkový objem finančních prostředků vyčleněný na dotace v oblasti sportu pro rok 2023 činí 15 milionů korun.

Tyto prostředky budou použity především v těchto oblastech:

  • Podpora organizovaného sportu dětí a mládeže do 18 let,

  • podpora výkonnostního sportu a sportovní reprezentace města,

  • rozvoj kvalifikace a motivace trenérů a hlavních trenérů (metodiků) organizovaného sportu,

  • podpora sportovních akcí pro organizovanou i neorganizovanou veřejnost,

  • podpora a rozvoj školního sportu,

  • kvalitní sportovní infrastruktura

Žádosti je možné podávat do 31. března 2023.


Podmínky poskytnutí a čerpání dotace, podání a posouzení žádosti a další podrobné informace k programu jsou zveřejněny na stránkách města Oblast sportu: Granty a dotace: Mělník (melnik.cz).


20 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page