top of page
  • Obrázek autorakanalemmelnik

Prohlášení vedení města Neratovice k mimořádné události ve Spolaně dne 28. 10. 2020

Vážení občané,

dne 28. 10. 2020 došlo ve Spolaně vlivem netěsnosti na potrubí k úniku olea. Tuto skutečnost dispečer ve spolupráci s HZSP Spolana vyhodnotil jako III. stupeň poplachu (nebezpečná látka může opustit areál podniku) a podle instrukcí využil k preventivnímu varování okolních obyvatel systém VISO/VOX. V něm byl nejprve spuštěn signál – všeobecná výstraha (přerušované houkání sirén), a poté byla provedena i verbální relace. V tento moment se dispečer s využitím mikrofonu snažil obyvatelům správně sdělit doplňující informace (o uniklé látce, směru větru, doporučeném chování, apod.). Tato činnost však vyžaduje určitá specifika a dovednosti, které operátoři městské policie cvičí každý měsíc během pravidelné zkoušky systému. Jedná se zvláště o pomalou výslovnost a srozumitelnou artikulaci. To se bohužel dispečerovi Spolany nepodařilo, ve stresu text odříkal příliš rychle a především proto bylo provedené verbální hlášení nesrozumitelné.Vedení města, jehož všichni členové a rodinní příslušníci jsou obyvateli města, velice dobře chápe nutnost bezproblémového fungování systému VISO/VOX, ale současně je nutná i správná činnost dispečinku Spolany, s. r. o. Tyto záležitosti jsou velmi úzce propojeny a jedna bez druhé nemůže dobře fungovat. Proto jednáme se Spolanou, žádáme zajištění maximální bezpečnosti provozu, a v případě havárie okamžité a SROZUMITELNÉ hlášení provedené prostřednictvím systému VISO/VOX.


Na webu města Neratovice www.neratovice.cz jsou k dispozici Obecné informace k systému VISO/VOX v Neratovicích a doporučená činnost obyvatelstva v případě úniku nebezpečných látek do ovzduší.


Vedení města Neratovice

339 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page