top of page
  • Marta Dušková

Putovní výstava Kněžna svatá Ludmila 2021

Spolek Svatá Ludmila 1100 let připravil pro letošní rok věnovaný Ludmile venkovní putovní výstavu, která je zaměřena na připomínku odkazu sv. Ludmily v roce výročí 1100 let od její smrti.

Výstava je instalována v parku u kostela sv. Ludmily v Mělníku a je možné ji shlédnout do polovinu listopadu. Dvanáct textových panelů s bohatým obrazovým doprovodem představuje nejvýznamnější mělnickou rodačku. Výstava návštěvníky zavede do 10. století a zprostředkuje obraz kulturního a společenského života té doby. Podá informace o původu svaté Ludmily, jejím životě i smrti, ale i o příchodu křesťanství do Čech.

„Ludmila byla dcerou knížete Slavibora, jenž sídlil buď v Mělníku nebo v dnešní Lužici. Stala se manželkou prvního známého Přemyslovce Bořivoje a společně s ním přijala křesťanství. Spolu tak nasměrovali vývoj české státnosti vstříc evropskému křesťanství, písemné kultuře a středověkému státu. Po smrti muže se Ludmila úspěšně přičinila o udržení moci Přemyslovců v Čechách a po smrti vládnoucích synů – Spytihněva a Vratislava – se stala vychovatelkou vnuka Václava. Spory o výchovu či přímo o politickou moc vedly ke konfliktu se snachou Drahomírou, která nechala svou tchyni zabít na hradě Tetín. Václav nedlouho poté při nástupu k moci nechal ostatky své báby přenést do Prahy a Ludmila se tak stala světicí. Její kult zůstal ve stínu kultu jejího vnuka, ale byl rozvíjen v pražském klášteře benediktinek u sv. Jiří. Její spojení s Mělníkem z ní učinilo patronku vinařů, její přízni se těší také učitelé, vychovatelky, babičky a celá země Čechů, pro níž Ludmila představuje symbolickou pramáti křesťanské víry. Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku byla jiná než dnes. Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Především středověká a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako vychovatelky sv. Václava. Vždy je zobrazována jako starší žena s atributem šátku, tedy nástrojem své mučednické smrti“, www.svataludmila.cz .

17 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page