top of page
  • Marta Dušková

Rozhovor s lékařkou na ženské téma

Dnešní rozhovor z Nemocnice a porodnice Neratovice se zabývá ženským tématem a tím je předčasná menopauza. Menopauza se obvykle už žen dostavuje kolem 50 let, průměrný věk je 51 let. Některé ženy se s ní setkají už před čtyřicátým rokem a předčasná menopauza je zaskočí.Právě tématem předčasné menopauzy se zabývá rozhovor s MUDr. Olgou Shemelynets, lékařkou Gynekologického oddělení Nemocnice Neratovice, který zveřejnila neratovická nemocnice na svých webových stránkách.


Co znamená, když se řekne, že žena je v předčasné menopauze?

Předčasná menopauza je menopauza ve věku nižším, než jsou dvě směrodatné odchylky od průměrného věku menopauzy v dané populaci. Hormonální změny doprovázející klimakterium se většinou objevují mezi 40. a 60. rokem života (průměrný věk nastupující menopauzy je 51 let). Pro použití v praxi byla stanovena věková hranice 40 let. Takže, pokud menstruace ustane dříve než ve 40letech, mluví se o předčasné menopauze.

Ze statistik vyplývá, že předčasná menopauza se týká zhruba 1 % žen, jejichž počet bohužel pomalu narůstá. Nejčastěji se objevuje kolem třicátého až čtyřicátého roku. Výjimkou ovšem nejsou ani ženy, které předčasnou menopauzu prodělají již kolem 20let, kdy už se však jedná o předčasné ovariální selhání.


Co může být příčinou předčasné menopauzy?

Ne vždy se podaří odhalit její přesnou příčinu, ale často jsou na vině autoimunitní onemocnění, genetické vlivy či užívání léků potlačujících obranyschopnost organismu (cytostatika). Důvodem ale mohou být také vedlejší účinky způsobené léčbou nádorových onemocnění (chemoterapie), poškození vaječníků z důvodu infekcí nebo po hysterektomii (chirurgickém odstranění vaječníků či dělohy). V tomto případě se jedná o tzv. indukovanou menopauzu.

Jak bylo řečeno, vliv mají i genetické predispozice – obecně u menopauzy platí, že se často objevuje u dcer ve stejném věku jako u jejich matek. Z ovlivnitelných faktorů může způsobit předčasnou menopauzu špatná životospráva, kouření či příliš nízká tělesná hmotnost.

Rozhodně však nelze dávat nástup menopauzy do souvislosti se stresem nebo nějakým traumatem. Studie to opakovaně vyloučily. Souvislost bývá opačná, klimakterické změny mimo jiné zvyšují vnímavost vůči stresu a činí jeho prožívání obtížnějším, přičemž žena si ještě nemusí uvědomovat, že se již nachází v přechodu. Pokud v této době zažije nějaký velký stres, může se mylně domnívat, že to byl právě on, kdo klimakterium spustil.

Nemohou ji spustit ani léky, ačkoli se někdy v této souvislosti mluvilo třeba o antidepresivech nebo hormonální antikoncepci. Může se však stát, že žena, která například v pětatřiceti pilulky vysadí, už menstruaci nedostane. Lékař u ní pak diagnostikuje předčasnou menopauzu. Ovšem antikoncepce za to nemůže, její hormonální působení pouze bránilo tomu, aby byl přechod odhalen. Po vysazení se projeví naplno.


Jaké jsou ZDRAVOTNÍ následky předčasné menopauzy? (osteoporóza? rychlejší stárnutí? všechny typické příznaky, jaké má i „normální“ menopauza?)

Předčasná menopauza je nepříjemný stav, který se od běžného přechodu výrazně odlišuje tím, že nastupuje před čtyřicátým rokem věku ženy. Tedy ve fertilním období, kdy bychom něco takového čekaly nejméně. Stejně jako u přirozeného klimakteria dochází k zastavení produkce ženských pohlavních hormonů. Menstruace se již nedostavuje, aktivita vaječníků vyhasíná, tělo trpí nedostatkem estrogenů a hormonální hladiny jsou v podstatě totožné jako u běžného klimakteria. Podobně je to také s příznaky, které jsou v obou případech velmi podobné.

Deficit estrogenů ovlivní cílové tkáně a orgánové systémy. Časné menopauze jak i ¨normální¨ menopauze je proto přisuzována řada symptomů. Z hlediska rychlosti nástupu lze projevy deficitu estrogenů rozdělit do dvou skupin: časné – vazomotorické symptomy, poruchy spánku, psychické potíže, návaly horka, noční pocení, snížené libido pozdní (organické a metabolické) – kožní změny, problémy s vlasy i nehty, urogenitální atrofie (vaginální suchost), osteoporóza (bolestivostí pohybového aparátu), kardiovaskulární onemocnění, důsledky vlivu na centrální nervový systém.


Jak se dají následky předčasné menopauzy mírnit? Léky? Režimovými opatřeními? HST?

Nutnost léčby závisí na závažnosti a charakteru projevů menopauzy. Při mírném průběhu není potřeba užívat žádné léky ani přípravky, často pomůže zdravý životní styl zahrnující vyhýbání se cigaretám, alkoholu, zdravé stravování a dostatek pohybu. Pozitivně ovlivňuje průběh třeba i akupunktura nebo meditace, či relaxační techniky.

Pravidelná pohybová aktivita se doporučuje i jako prevence kardiovaskulárních onemocnění a osteoporózy. Kvůli osteoporóze je potřeba dbát na dostatečný příjem vápníku a vitaminu D – ať už v potravě, doplňcích stravy nebo v případě vitaminu D dostatečným pobytem na slunci.

Nehormonální farmakologická léčba zahrnuje vitamin E, fytoestrogeny, neuroendokrinní látky, selektivní inhibitory zpětného vychytávaní serotoninu, analoga kyseliny γ aminomáselné (GABA), kyselina listová.

Pokud jsou příznaky závažné a základní opatření nepomáhají, přistupuje se individuálně k léčbě zaměřené na jednotlivé potíže (řešíme inkontinenci, záněty, osteoporózu), využíváme pak eventuálně i hormonální léčbu. Chybějící hormony (estrogeny a gestageny) se doplňují ve formě tablet, náplastí či gelů aplikovaných na kůži, injekcí, případně gelů, tablet, krémů nebo čípků zaváděných přímo do pochvy. Hormonální substituce při menopauze vyžaduje individuální přístup a o její využití proto rozhodne lékař. Pro plný účinek je vhodné ji nasadit do pěti let po menopauze.26 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page