top of page
  • Marta Dušková

SÚKL vloni uložil pokuty za více než 42 milionů

Státní ústav pro kontrolu léčiv kontroluje dodržování zákonů v oblasti léčiv a v loňském roce udělil SÚKL pokuty v celkové výši 42 478 500 Kč. Nejvíce bylo pokutováno porušení zákona o léčivech a milionové sankce byly uděleny i za nelegální distribuci léčiv do zahraničí a za vývoz léků, jejichž distribuce mimo Českou republiky je zakázána mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

Sankce jsou udělovány za porušení povinností, které určuje celkem 10 různých zákonů.

V roce 2022 byly uděleny pokuty nejčastěji za porušení zákona o léčivech, například za porušení správné lékárenské praxe, nedostatky ve vedení evidence skladových zásob, příjmu a výdeje léčivých přípravků v lékárnách.


Sankcionovány byly například i případy, kdy byly vydávány léčivé přípravky i přesto, že byly stahovány z oběhu.


Z tiskové zprávy SÚKL:

Jaká porušení zákona SÚKL v roce 2022 pokutoval?

V loňském roce se SÚKL nejčastěji setkával s porušením zákona o léčivech, pokuty byly uděleny za např. za porušení správné lékárenské praxe, nedostatky ve vedení evidence skladových zásob, příjmu a výdeje léčivých přípravků v lékárnách. Objevily se také případy, kdy došlo k výdeji léčivých přípravků i přesto, že byla tato léčiva stahována z oběhu. Opakovaně se také vyskytuje porušení pravidel správné distribuční praxe nebo nedostatky v hlášeních o distribuovaných léčivých přípravcích. SÚKL trestal také systematické nezavádění léčiv do skladových evidencí lékáren, v této oblasti dosáhly pokuty celkové výše 4 800 000 Kč.7 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page