top of page
  • Marta Dušková

Sčítáme ptáky na krmítku aneb ptačí hodinka

Česká společnost ornitologická vyhlašuje čtvrtý ročník Ptačí hodinky – sčítání ptáků na krmítkách.


Zájemci se mohou zapojit kdykoliv od pátku 7. ledna do neděle 9. ledna a stačí tomu věnovat jen hodinu času. Sčítat je možné klidně i vícekrát, jen pro každou hodinu je nutné odeslat výsledky zvlášť.

Sčítací formulář bude otevřen v pátek ráno 7. ledna na www.ptacihodinka.birdlife.cz a zde bude možné vkládat výsledky pozorování. Zde jsou zveřejněny i informace ke sčítání, materiály k určování ptáků a spoustu dalších informací k projektu.


Minulého ročníku se zúčastnilo přes 27 tisíc lidí, kteří pozorovali víc než půl milionu ptáků. Nejčastějším návštěvníkem krmítek byla sýkora koňadra.


Jak sčítat?

Sčítat je snadné! 1) Vybereme si vhodné místo k pozorování – nejlépe krmítko s pestrou nabídkou potravy. 2) Kdykoliv v průběhu 8.–10. ledna 2021 sčítáme ptáky po dobu jedné hodiny. 3) U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po chvíli už jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku. 4) Počítáme všechny ptáky – nejen na krmítku, ale i ptáky v okolí nebo přeletující. 5) Výsledky sčítání vložíme do formuláře na https://ptacihodinka.birdlife.cz/


Cíle Ptačí hodinky jsou: Dlouhodobě sledovat zimování ptáků v Česku a zjistit, co jejich výskyt a chování ovlivňuje.

Zapojit širokou veřejnost do jednoduchého vědeckého výzkumu – zimního sčítání ptáků na krmítkách.

Budování vztahu k ptákům, potažmo přírodě skrze vlastní zkušenost.

38 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page