top of page
  • Marta Dušková

Sčítání 2021 je ze zákona povinné pro všechny

Aktualizováno: 23. 3. 2021

Sčítání začíná o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021 a do 9. dubna má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Formulář bude zveřejněn na www.scitani.cz .


Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Listinný sčítací formulář je možné získat spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce každý odevzdá na poště nebo vhodí do poštovní schránky.

Sčítání probíhá po deseti letech a je zdrojem unikátních informací o životě v České republice. Získaná data mohou pomoci například nedostatku volných bytů, nabídky vzdělávání nebo zavedení vlakových a autobusových spojů. Pomáhají při zajištění kapacit ve zdravotnických zařízeních nebo školkách, při tvorbě protipovodňových opatření i hasičům při zásazích.


Sčítání je součástí statistiky v každé zemi a u nás se koná od roku 1869 každých deset let. Výsledky poskytnou obrázek o ekonomické situaci obyvatel a ve spojení s údaji o vzdělávání, bydlení či složení domácností umožňují získat přehled o situaci čerstvých absolventů, samoživitelů, lidí bez příjmu a dalších.


Sčítání se týká všech, kdo má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, těch, kterým byl udělen azyl nebo pobývali na českém území o půlnoci z 26. na 27. března.


Sčítání je pro všechny povinné, a pokud někdo nevyplní formulář ať již v online formě či formulář listinný, hrozí pokuta 10 tisíc korun.


Správcem veškerých poskytnutých osobních údajů během Sčítání 2021 je výhradně Český statistický úřad a údaje zpracovává zabezpečeným způsobem na základě a v rozsahu zákona o sčítání.


První výsledky Sčítání 2021 budou k dispozici na přelomu roku 2021 a 2022.


Veškeré informace a odpovědi na dotazy jsou k dispozici na www.scitani.cz.

262 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page