top of page
  • Marta Dušková

S teplým počasím se v některých lokalitách zhoršuje kvalita vody ke koupání

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na www.mzcr.cz ke dni 24. června informaci o kvalitě vody na koupalištích ve volné přírodě. K tomuto dni byly vydány již dva zákazy koupání, dvě lokality jsou označeny černým symbolem a dvě lokality jsou označeny červeným symbolem a jsou tedy nevhodné ke koupání.

Voda nebezpečná ke koupání, hrozí akutní poškození zdraví. Zákaz koupání!

Kraj Vysočina Rybník Ředkovec - výrazně překročeny limitní hodnoty sinic a chlorofylu

Jihočeský kraj Orlík – veřejné tábořiště Podolsko – výrazně překročeny limitní hodnoty sinic a chlorofylu


Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií

a osoby s oslabeným imunitním systémem.

Kraj Vysočina Rybník Kachlička – byl zaznamenán masový výskyt sinic a vysoké hodnoty chlorofylu

Karlovarský kraj Velký rybník – byl zaznamenán nadměrný výskyt sinic a vysoké hodnoty chlorofylu


Mezi další lokality, kde bylo zaznamenáno zhoršení kvality vody z hlediska zvýšeného výskytu sinic, patří například Máchovo jezero v Libereckém kraji nebo dvě sledované lokality na vodní nádrži Slapy – Živohošť a Županovice ve Středočeském kraji. Tyto lokality jsou označeny oranžovým symbolem, kdy je doporučeno citlivým osobám se po vykoupání osprchovat.


Více informací o nebezpečí spojeném se sinicemi a užitečné rady jsou k dispozici na Sinice a koupání v přírodě, SZÚ (szu.cz).


Přehledné hodnocení kvality koupacích vod je možné najít na Koupací vody (koupacivody.cz).


V místech přívalových srážek, povodní či v prostředí ovlivněném havarijními situacemi je nutné rovněž očekávat zhoršenou kvalitu vody a s tím související zvýšené riziko nákazy infekčními či jinými onemocnění.


Z preventivních důvodů se koupání v takových lokalitách nedoporučuje.

6 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page